Specialklubben för Västgötaspets

Regler för valphänvisning

Som uppfödare av västgötaspets har du möjlighet att använda dig av SKV:s valpförmedling och stå med på vår uppfödarlista.
Det är ett krav att du är medlem i SKV. Då kan du även kostnadsfritt få råd och anvisningar från avelskommittén i allt som rör avelsfrågor. Tikägare får hänvisning till lämpliga hanhundar inför parning. Du kontaktar avelskommittén –>>här.
Är du inte medlem, blir du det –>>här.

Glöm inte att ha koll på SKKs regelverk som också måste följas. Det hittar du på SKKs hemsida.

(gäller fr o m 1 januari 2022 för nyanmälda valpkullar)

 • Samtliga ägare av kenneln ska vara medlemmar i SKV och ska anges i annonser och uppfödarlistor.
 • Tiken ska vid parningstillfället ha uppnått en ålder av minst 18 månader. Hanen ska vid parningstillfället ha uppnått en ålder av minst 12 månader.
 • Inavelsgrad ska anges. Beräkning kan göras på SKK Avelsdata.
 • Båda föräldradjuren ska stå med i annons om planerad parning.
 • Tredje kullen med samma föräldrakombination förmedlas inte.
 • SKV tillåter inga annonser där valpkullens inavelsgrad överstiger 6,25%
 • Aktuellt HD-index för kullen ska anges i de fall det finns. Beräkning kan göras på SKK Avelsdata.
 • Valpgåvomedlemskap ska skänkas till svenska valpköpare som inte är medlemmar tidigare.
 • Föräldradjurens resultat för HD-röntgen (inte index) får anges.
 • År för ögonlysning för föräldradjuren får anges. För resultat hänvisas till SKK Hunddata.
 • Föräldrars officiella titlar får anges.

Annonsörer ansvarar själva för att lämnade uppgifter är riktiga.

Som uppfödare inom SKK är man skyldig att följa SKK:s grundregler vid valpförsäljning och omplacering (gäller alltså även vuxna hundar vare sig de skänks eller säljs vidare).
Det innebär att man är skyldig att veterinärbesiktiga även vuxen hund före leverans till ny ägare. SKK:s grundregler som pdf finns –>här

Annonser på hemsidan

Här hittar du hur du anmäler planerad parning, parad tik, valpkull –>> (länk).

Planerade parningar kan anmälas tidigast 6 mån före planerad parning.
Ett krav är att hane är bestämd. Glöm inte att uppdatera till ”Parad tik” när det är dags.

Parningsannons anmäls antingen som ny annons, eller om du har en under planerade parningar som en uppdatering.

Har ni ej meddelat valpförmedlingen att tiken valpat senast 3 veckor efter beräknad valpning, plockas ni automatiskt bort. Om ni vet att tiken ej är dräktig, var god meddela detta till valpförmedlingen.

Annons om Född valpkull
Annonser ligger kvar tills valparna är 3 mån. Vill du ha notisen kvar, meddela valpförmedlingen via e-post; valpar@vastgotaspets.se
När alla valpar är sålda ska valpförmedlingen meddelas.
Meddela gärna valpförmedlingen allt eftersom valparna säljs.

Finns det valpar kvar, som är mellan 6 och 12 månader, ska detta meddelas valpförmedlingen så de kan överföras till den andra listan.

Så här gör du för att betala in valpgåvomedlemskapen:

Enklast är att skicka uppgifterna via e-mail till kassor@vastgotaspets.se.
I mailet anger Du köparens namn och adress samt gärna e-post och personnummer (för uppdatering av eventuella adressändringar).
Betala in 100:-/medlem till SKV:s Plusgiro 89 09 29-3, Bankgiro 5662-8316 eller Swish 1230076471 och märk betalningen med ditt namn och valpgåvomedlemskap.
– Man kan betala in för valparna allt eftersom de blir sålda eller för hela kullen på en gång när samtliga är sålda.
Man behöver bara betala för de valpar som sålts inom Sverige, men OM man vill betala även för utländska valpköpare är avgiften 125:-/medlem.
Medlemsavgiften gäller för 1 år från inbetalningsdatum.
Skulle någon av valpköparna vara medlem sedan tidigare eller om Du behåller någon valp är det bra om Du ändå meddelar kassören detta då vi stämmer av valpar gentemot inbetalningar.
Tänk på att dina valpköpare bör få bli medlemmar så snart de kommit hem med sin valp.

Kusinparning ger en inavelsgrad på 6,25% och är den gräns man brukar ange för nära släktskapsavel.
Föräldrar som är närmare släkt än kusiner bör inte paras för att undvika en alltför snabb stegring av inavelsgraden.

Att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra är ett brott mot SKK:s grundregler.

Information till uppfödare:
OBS! Reviderade avelsmål och -rekommendationer 2012 (omarbetad efter nya utställningsbestämmelser 2012).
Läs och ladda ner –>>här.

RAS hittar du –>>här.