Specialklubben för Västgötaspets

Om klubben

Rasklubben bildades 1976 som den inofficiella rasklubben Västgötaspetsringen, inom Specialklubben för sällskaps- och dvärghundar som i sin tur är en underavdelning till SKK, Svenska Kennelklubben och blev 1986 officiell under det nuvarande namnet, Specialklubben för västgötaspets ofta kallad SKV.

Oftast krävs att en klubb är mycket större än SKV för att få räknas som officiell, men eftersom västgötaspetsen är en genuint svensk ras har den också rätt att ha en officiell specialklubb. Alla med intresse för västgötaspets är välkomna som medlemmar i klubben.
Under 2023 fyller västgötaspetsen 80 år som SKK-registrerad ras och detta kommer vi naturligtvis uppmärksamma i olika former.

Alla SKVs aktiviteter är beroende av att våra medlemmar vill ställa upp som funktionärer i olika sammanhang.
Är DU intresserad av att engagera dig i SKV, kontakta styrelsen@vastgotaspets.se eller någon av våra kommittéers samordnare, som kan berätta mer.

Inom klubben finns många medlemsaktiviteter:

Exteriörbeskrivningar

…där man noggrant bedömer hundens exteriör i förhållande till rasstandarden, utan att jämföras med andra hundar. Man kan här se vad ens parningar resulterat i exteriört.
Protokollen är också ett bra verktyg när man väljer avelsdjur. Man kan här jämföra tiken och hanen man valt ut, för att kontrollera att man inte dubblar fel.
Beskrivningsprotokollet omfattar ungefär 50 punkter och beskriver i detalj hur hunden är konstruerad. Beskrivningarna får inte blandas ihop med utställningar.
Exteriörbeskrivning anordnas både separat och i samband med vallanlagstest, men även på träffar eller om en uppfödare som är medlem i SKV arrangerar för just sin uppfödning.

Vallanlagstest

…där man testar om hundarna har de vallanlag, som en västgötaspets ska ha.
Vill du veta mera om detta ska du kontakta Eva Lidman, som är den som är samordnare för vallanlagskommittén i vår klubb. Vallanlagstesten utförs oftast på nötboskap.

Utställningar – ”Ras-specialer”

…SKV arrangerar specialutställningar två gånger per år, där huvudutställningen alltid är på Kristi Himmelsfärdsdagen, och ett något mindre arrangemang på hösten.
Där bedöms hunden av utställningsdomare, kan få rosetter och priser och, om det går bra på kan hunden så småningom bli utställningschampion.

BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

…SKV arrangerar inga BPH men uppmuntrar västgötaspetsar att delta och det förekommer att medlemmar eller uppfödare bokar upp en heldag för BPH, så håll utkik i våra kanaler och prata med din uppfödare om du är intresserad.

Träningsläger och träffar

…arrangeras oftast av våra medlemmar.
Det kan vara läger och träffar för träning av vallning, lydnad, agility eller bara för att vara sociala i västgötavänners lag.
Hör av dig till aktivitetskommittén om du vill veta mer eller få tips om hur du kan ordna något.
SKV sponsrar ofta medlemsaktiviteter med till exempel fika eller korvgrillning.

SKVs medlemmar har också tillgång till vår:

Avelsrådgivning

…som kan ge hjälp att välja rätt hanhund när tiken skall paras, så att chanserna för att få en bra valpkull ökar. Det går inte att lämna garantier i sådant här arbete, men riskerna för misstag minskar om man utnyttjar avelsrådgivningen. Givetvis bestämmer varje uppfödare själv vilka kombinationer av hane och tik som ska göras, men det kan vara bra att utnyttja avelsrådens erfarenhet och kunskap.

Valphänvisning

…som kan upplysa om var det finns valpar att köpa. Man rekommenderar aldrig en valp, en uppfödare eller en kennel före någon annan; upplyser bara om var det finns valpar. Däremot finns det krav som uppfödarna måste leva upp till för att valphänvisarna skall tala om att deras kennel och de själva finns, och när de har valpar. Alla uppfödare som är medlemmar har rätt att annonsera på vår hemsida, där vi lägger upp annonser för planerade parningar, parade tikar och förra valpkullar.

Täckhundslista

…SKV tillhandahåller en täckhundslista där både medlemmar och icke-medlemmar kan annonsera sin friska hanhund om man vill att han ska vara tillgänglig för avel.

Tidningen VÄSTGÖTASPETSEN

…är viktig för klubben. Den är den största kontaktytan mot medlemmarna (förutom hemsidan samt vår Facebook-sida) och kommer ut fyra gånger per år.
Vår redaktör utför ett jättearbete; ofta under tidspress och med krav på sig att göra en bra produkt. Ju fler som hjälper till med material till tidningen, desto lättare för redaktören att göra ett bra jobb.
Vill du hjälpa till mer varaktigt att sätta samman en bra tidning, hör av dig till styrelsen@vastgotaspets.se

SKVs hemsida

…Hemsidan är idag vårt ansikte utåt. Här samlar vi information från klubben, SKK, valpannonser, täckhundar, men också styrelse- och årsmötesprotokoll och protokoll från exteriörbeskrivningar och vallanlagstest. En del av detta har man bara tillgång till som betalande medlem och dessa sidor ligger bakom lösenord.

SKV är en avelsförening och klubbens främsta uppgift är att arbeta för att rasen bevaras som den friska och sunda hund den är och att driva frågor som främjar detta gentemot myndigheter och andra organisationer, främst då moderorganisationen
Svenska Kennelklubben (SKK).