Specialklubben för Västgötaspets

Om klubben

Klubben bildades 1976 som den inofficiella rasklubben Västgötaspetsringen, inom Specialklubben för sällskaps- och dvärghundar som i sin tur är en underavdelning till SKK, Svenska Kennelklubben och den blev så småningom officiell under det nuvarande namnet.

Oftast krävs att en klubb är mycket större än SKV för att få räknas som officiell, men eftersom västgötaspetsen är en genuint svensk ras har den också rätt att ha en officiell specialklubb. Alla med intresse för västgötaspets är välkomna som medlemmar i klubben.

Klubbens stadgar hittar du här.

Inom klubben finns många medlemsaktiviteter:

Vallanlagstest

…där man testar om hundarna har de vallanlag, som en västgötaspets ska ha.
Det anordnas ibland också vallningsträffar utan testning.
Vill du veta mera om detta ska du kontakta Örjan Skoglund, som är den, som i många år har sysslat med vallningsfrågor i vår klubb. Jenny Pleym, som också ingår i vallningskommittén, pratar också gärna vallning.

Beskrivningar

…där man noggrant bedömer hur bra avkommor man fått vid en parning.
Beskrivningsprotokollet omfattar ungefär 50 punkter, och det beskriver i detalj hur hunden är konstruerad. Beskrivningarna får inte blandas ihop med utställningar. I beskrivningen finns inget inslag av skönhetstävling, ingen konkurrens mellan hundarna. Varje hund granskas blott och enbart i förhållande till standarden, utan att jämföras med andra hundar, och som ett resultat av en avelskombination.

Mentalbeskrivningar

…som är till för att testa hur hunden är funtad mentalt; att den tål att utsättas för påfrestningar och kan avreagera efteråt. Mentalbeskrivningarna, som är officiella, utförs i samarbete med Svenska Brukshundklubben och är viktiga för att man ska kunna veta mera om hur avelshundarnas mentalitet är.

Träningsläger och träffar

…för träning av vallning, lydnad, agility mm.
Här får du möjlighet att under sakkunnig ledning träna dig själv och hunden.

Utställningar

…där hunden bedöms av utställningsdomare, kan få rosetter och priser och, om det gått bra på de officiella utställningarna, så småningom kan bli utställningschampion. Det anordnas också ibland inofficiella utställningar, där man ställer ut ”på skoj”, mest för att träna både sig själv och hunden.

Avelsrådgivning

…som kan ge hjälp att välja rätt hanhund när tiken skall paras, så att chanserna för att få en bra valpkull ökar. Det går inte att lämna garantier i sådant här arbete, men riskerna för misstag minskar om man utnyttjar avelsrådgivningen. Givetvis är varje uppfödare suverän att bestämma vilka kombinationer av hane och tik som ska göras, men det kan vara bra att utnyttja avelsrådens erfarenhet och kunskap.

Valphänvisning

…som kan upplysa om var det finns valpar att köpa. Man rekommenderar aldrig en valp, en uppfödare eller en kennel före någon annan; upplyser bara om var det finns valpar. Däremot finns det krav som uppfödarna måste leva upp till för att valphänvisarna skall tala om att deras kennel och de själva finns, och när de har valpar.

Tidningen 
VÄSTGÖTASPETSEN

…är viktig för klubben. Den är den största kontaktytan mot medlemmarna (förutom hemsidan) och kommer ut fyra gånger per år.
Vår redaktör utför ett jättearbete; ofta under tidspress och med krav på sig att göra en bra produkt. Ju fler som hjälper till med material till tidningen, desto lättare för redaktören att göra ett bra jobb.

Klubbens främsta uppgift är att arbeta för att rasen bevaras som den friska och sunda hund den är och att driva frågor som främjar detta gentemot myndigheter och andra organisationer, främst då moderorganisationen
Svenska Kennelklubben (SKK).