Specialklubben för Västgötaspets

Exteriörbeskrivning

SKV har tagit fram nya riktlinjer för arrangemang av exteriörbeskrivningar och vallanlagstest.
Detta gäller från och med 2020.

——————————————————————————————————————–

Inga inplanerade exteriörbeskrivningar.

——————————————————————————————————————–

Exteriörbeskrivningar 2020 – särskilda regler pga coronaviruset

2020 blev inte som det var tänkt att vara, vi hade planerat in flera exteriörbeskrivningar och vallanlagstest på olika platser i landet.

Tyvärr har vi fått ställa in och ställa om det mesta i år p.g.a. covid-19.
Nu har vi i alla fall fått grönt ljus för att arrangera exteriörbeskrivningar under lite ändrade former.
För att hjälpa till i bromsandet av smittspridning och inrikes resande har vi bestämt följande:

 • Vi tillåter inga s.k. kennelbeskrivningar i år.
 • Exteriörbeskrivningar arrangeras endast av SKV och i närheten av en exteriörbeskrivares bostad.
 • Barbro C, Gunnel A och Marit C kommer inte beskriva alls i år p.g.a. riskgrupp.
 • Det blir inga elever eller examinationer i år.
 • Endast deltagare boendes i den aktuella regionen alternativt max 1,5-2 timmars bilresa från hemmet.
 • Ingen som tillhör riskgrupp får delta på exteriörbeskrivning enligt SKK:s regler (https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/)
 • Maxantal per beskrivning blir 8-10 hundar.
 • Endast en person per hund när hunden beskrivs. Eventuell familjemedlem får titta på avstånd.
 • Man reserverar en tid när man anmäler sig. Detta för att de med lite längre resväg ska ha lättare att planera i förväg och för att säkerställa att vi inte är för många på plats samtidigt.
 • Anmälningar görs som vanligt via formuläret på hemsidan. Står datumet inte med i listan har anmälan inte öppnat.
 • Känner ni er det minsta krassliga, stanna hemma! Ni kan avboka er plats fram till samma morgon och får pengarna tillbaka! Kontakta Eva Lidman eller Marit Cronquist så löser vi det!

Hur roligt det än är att vara sociala på en sådan här tillställning MÅSTE alla vara noga med att prata på minst 2 meters avstånd och inte stå och hänga nära funktionärer mm.
Ta gärna med en tältstol eller en filt att sitta på, men HÅLL AVSTÅNDET både när ni går och står.

Det kommer finnas handdesinfektion och antivirus/bakterie-spray för både beskrivare och besökare, använd dem!

——————————————————————————————————————–

Samordnare beskrivningskommittén:
Marit Cronquist, tel: 073-349 99 11
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Aktuella beskrivningar, vallanlagstest och anmälningsformulär
finns –>>här.

De nya riktlinjerna för exteriörbeskrivning och vallanlagstest hittar du som PDF –>>här.

Exteriörbeskrivning, vuxen hund (från 24 månader)
Exteriörbeskrivningens syfte är att göra en noggrann och detaljerad genomgång av en vuxen hund där den bedöms och mäts på ett antal punkter för att ta fram förtjänster, brister och eventuella avvikelser från rasstandarden.

Detta noteras och redovisas i ett protokoll framtaget av SKV utifrån FCIs Rasstandard för västgötaspets.

Unghundsbeskrivning (12-23 månader)
Unghundsbeskrivningen genomförs på samma sätt som för vuxen hund, men i detta fall gäller det hundar från 12 månaders ålder.

Hunden bör beskrivas igen som vuxen, då den är färdigutvecklad.
Unghundar tas emot i mån av plats och vuxna hundar har företräde till platserna.

Veteranbeskrivning (från 8 år och uppåt)
Även den är en detaljerad bedömning av hundens exteriör och är intressant i syfte att se hur hunden ”hållit” och hur en hund förändras med åldern.
Ej tidigare beskrivna veteraner har förtur över unghundar.
Vi ser gärna att man beskriver om veteraner som exteriörbeskrivits i yngre ålder. Dessa beskrivs gratis i mån av plats.

Hur och när?
Exteriörbeskrivningar
arrangeras av SKVs beskrivningskommitté
på olika platser i landet (med hjälp av platsansvariga) eller av enskilda uppfödare som vill ha en så kallad kennelbeskrivning med särskilt inbjudna (oftast den egna uppfödningen och deras ägare).

Uppfödare som vill arrangera s.k. kennelbeskrivning ombedes kontakta SKVs samordnare i god tid för att få tillgång till en exteriörbeskrivare samt protokoll utskickade för anmälda hundar. Betalning för samtliga hundar ska vara SKV tillhanda vid angivet datum för att hunden ska få beskrivas.

Har man inte möjlighet att delta på en arrangerad beskrivning går det bra att kontakta någon av våra exteriörbeskrivare för att boka en tid för beskrivning av sin hund, anmälan med fullständig information görs alltid via SKVs formulär. Betalning ska alltid vara SKV tillhanda innan beskrivningen görs.

Kostnad: 100 kr / hund (gäller både medlemmar och icke medlemmar),
OBS! Invänta alltid personlig bekräftelse innan du betalar.

Inför ett arrangemang:
Datum och ort, med maximalt antal platser, annonseras på SKVs hemsida och i tidningen i så god tid som möjligt. Exakt plats anges endast i pm till deltagarna. Detta för att så bra som möjligt säkra att inga obehöriga kommer till platsen.

SKV har nu ett anmälningsformulär på hemsidan, som gäller för både exteriörbeskrivning och vallanlagstest. Praktiskt för de tillfällen då båda sakerna arrangeras samtidigt och man vill anmäla sin hund till båda.

Anmälan öppnar 6 veckor innan respektive tillfälle och stänger 2 veckor innan.
Plats ges i turordning efter anmälan. Reservlista upprättas för dem som anmäler efter att det blivit fullt.

Anmälan ska alltid göras via detta formulär, även vid kennelbeskrivningar, och det går bara att anmäla en hund åt gången.
Alla hundar ska alltid anmälas i ägarens namn.

Man får bara anmäla en hund till en beskrivning/ett vallanlagstest åt gången, detta för att flera platser inte ska upptas av samma hund.
Har man inte tillgång till Internet kan man alltid ringa SKV samordnare och få hjälp med anmälan.

Ett par dagar efter din anmälan skickar SKVs samordnare ut en personlig bekräftelse med information om du fått plats eller står som reserv. Där får du också information om hur och när du ska betala.
Är betalningen inte SKV tillhanda vid angivet datum mister du din plats som då går till nästa hund på listan.
Detta gäller oavsett om det är SKV eller enskild kennel som arrangerar.
Undantag görs för utländska deltagare som får betala kontant på plats för att undvika höga bankavgifter. Kan man inte komma ska det avbokas så fort som möjligt så att platsen kan lämnas vidare till annan hund.

PM med fullständig information om dagen skickas ut av SKVs samordnare eller kennelarrangör ca 5 dagar innan arrangemanget.

Samordnaren skickar ut protokollen till dig, uppfödaren samt hundens pappas ägare på e-post eller snigelpost ett par veckor efter arrangemanget och det läggs också upp på SKVs hemsida.

Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas utöver hundens försäkring!

Vill Du ha en exteriörbeskrivning nära dig? 
Det krävs inte mycket. Leta upp en plan yta om kanske 15×15 meter, grus eller kortklippt gräs. Det är bra om det finns tillgång till toalett (dass) och parkering för lite bilar (alla kommer och åker nog inte samtidigt).

Kontakta samordnaren och boka en lämplig dag så ordnar vi resten. Generellt gäller att den beskrivare som har kortast resväg kommer.

Vad är det bra för?
En exteriörbeskrivning är en avkommebedömning för att se vad olika avelsdjur och kombinationer lämnat.
Det är också ett bra hjälpmedel vid avelsplanering och i syfte att bibehålla en rastypisk exteriör anordnar SKV sedan 1977 exteriörbeskrivning, som är en detaljerad beskrivning av hundarna.

SKV anser att det är ytterst viktigt att förvalta alla rasens typiska attribut och inte förändra eller förädla den, varken exteriört eller dess egenskaper. Rasen ska ha en sund konstitution med hög hållbarhet och lång livslängd (frisk, rörlig, stark och robust).

Ökad dokumentering av avelsresultaten är önskvärd, och ökat deltagande i avkommebedömningar uppmuntras. Det är angeläget att fler individer deltar.

Exteriörbeskrivningsprotokollet är värdefullt i avelsarbetet för rasklubb och uppfödare som avkommebedömning, men också som ett verktyg när man väljer avelsdjur så att man inte dubblar och därmed förstärker fel, och att avelsdjuren kompletterar varandra på fler sätt än enligt stamtavlan. Det hjälper även uppfödare att se avelsvärdet i hundar som inte ställs ut.

Samtliga exteriörbeskrivare nedan är godkända av Specialklubben för västgötaspets.

Exteriörbeskrivarna har erfarenhet av rasen och ett stort intresse för anatomi, rasstandard och avelsarbete.
De har en grundlig utbildning i hundens anatomi och Rasstandard för västgötaspets.
Utbildare är erfaren exteriördomare för rasen inom SKK, SKKs kurs i anatomi och bedömningsteknik samt erfarna exteriörbeskrivare. De har flera praktiktillfällen.
De har genomgått examination innan de godkänts.

Utbildningen ges vid behov till nya personer så att SKV kan upprätthålla arbetet med exteriörbeskrivningar.

Samordnare och ansvarig för exteriörbeskrivningar / Coordinator: 
Marit Cronquist
tel: 0733-49 99 11
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Beskrivare i Sverige för SKV är följande:
Barbro Carlsson, tel: 0304-202 71

Karin Jonstad, tel: 070-204 49 31
Marit Cronquist, tel: 073-349 99 11
Gunnel Alsterbrink,  tel: 070-6023 567
Anita Whitmarsh, tel: 070-296 39 57
Eva Lidman, tel: 070-289 54 68
Elina Sandqvist, tel: 073-361 85 39

Svenska beskrivare som beskriver utomlands:
Swedish describers who describe abroad:

Marit Cronquist tel: 073-349 99 11
Anita Whitmarsh, tel: 070-296 39 57
Eva Lidman, tel: 070-289 54 68
Elina Sandqvist, tel: 073-361 85 39

Övriga beskriver i vissa länder på förfrågan.
The other ones might describe in certain countries on request.

Förfrågan ska i första hand tas via samordnande beskrivare.
Inquiry should primarily go via the coordinator.

Av SKV godkända utländska beskrivare:
Foreign describers authorized by SKV
Contact via their breed clubs.
Iris Kaimio, Finland
Robert Fisher, Nederländerna
Janetta Van Iperen-Hoevens, Frankrike