SKV

Specialklubben för Västgötaspets

Månadsutmaningen

Nu finns månadsutmaningen 2021 för mars uppe på hemsidan
Du hittar den –>här

E-faktura

Nu finns möjlighet att betala medlemsavgiften via e-faktura. Mer info finns hos SKK –>här

Vandringspriser 2021

Tyvärr är vi fortsatt i greppet av en pandemi som kräver stora offer. När detta skrivs är smittspridningen värre än under våren. Dödstalen närmar sig 12000 och snart är 600000 svenskar konstaterat smittade. För att minska smittspridningen har det införts hårda restriktioner från regeringen och FHM. SKK har överfört dessa restriktioner på sin, och därmed vår, verksamhet vilket innebär att maximalt åtta personer inklusive funktionärer kan samlas ute. Inomhus är de nya restriktionerna från 8/2 max 8 inklusive funktionärer och under förutsättning att varje person har minst 10 kvadratmeter fri yta i lokalen. All övrig verksamhet ligger nere. SKK har sedan styrelsens senaste möte även beslutat att ställa in tävlan om Årets utställningshund och Årets uppfödargrupp.

Nedgången för 2020 talar också sitt tydliga språk:
Utställningar -89%
Agility -78%
Rallylydnad -47%
Nose work -48%
Lydnad – 42%
Freestyle/HTM -70%

På provsidan ser det inte lika nattsvart ut:
Bruksprov -39%
BPH -8%
MH -22%

Mot bakgrund av detta beslutade en enhällig styrelse vid styrelsemötet 2021-01-09 att inga vandringspriser skall delas ut för resultat 2021 på grund av rådande coronapandemi, smittspridningen och de restriktioner det medför.

REA butiken

Nu rear vi de kvarvarande, snygga och praktiska necessärerna i butiken.
Endast 60 kr (tidigare 95 kr).

Dessutom finns våra snygga nyckelringar till sänkt pris, 
75 kr (tidigare 95 kr).
Passa på, när de är slut är de slut!

Butiken hittar du –>här

Rasstandarden i USA

Fredagen den 18/12 kunde vi i en grupp för uppfödare av Västgötaspets runt världen läsa att SVCA (rasklubben i USA) förbereder för en ändring av standarden hos AKC (amerikanska kennelklubben). Styrelsen startade omgående att ta fram en kommentar om hur vi ser på att ändra standarden utan att föra en dialog med oss som rasklubb i ursprungslandet. Kommentaren som publicerades söndag 20/12 mottogs positivt av flera. Jag fick till och med PM från amerikanska uppfödare som tackade för stöd.

Vi jobbar nu vidare med en skrivelse till både SVCA och AKC om vår syn på detta. USA är inte med i FCI så rent juridiskt kan vi inte göra något åt detta men vi kommer att framföra vår ståndpunkt och bjuda in till samarbete snarare än att skapa konfrontation. Behöver vi kommer vi att se om vi kan få hjälp från SKK. Brevet kommer att publiceras så snart det är sänt vilket sannolikt sker efter helgerna.

SKV:s kommentar:
A lot has been written here on FB regarding the plan of SVCA to change the standard of our breed.
Many are for it and others cannot see the point of it.
Many has stated various points they feel should be changed. They have described their own dogs measurement, weight and other things
We, The Swedish Vallhund Club (SKV), do not feel this is the place to discuss such an important thing.

Without being rude or condescending IN ANY WAY we do feel this should be taken up between various clubs and societies and not just loose comments.
Breeders and enthusiasts here in Sweden have, since the first half of 1940s, (80 years) worked hard to maintain and present the SV as we see it today with very few alterations.

Serious and genuine breeders in US import both live dogs and semen from us and other Scandinavian countries. They seem happy with the result. So why change?

Not being a member of the FCI America, SVCA and AKC, can of course do as they please with the standard we have built up. BUT WHY? The world of dogs, among other things, are shrinking. It is so easy to import than in previous years.

Now if every country outside the FCI had their own standard such as USA, UK, NZ, Australia, Canada and others, HOW WOULD IT END? Judges would most certainly be confused and even more important, breeders in various countries would meet many surprises. Why not stick to one standard for the sake of our breed. It did begin here and we do feel we are the guardian of the breed and you probably and rightfully feel the same about your national breeds.

As Sweden is the country of origin, responsible for the breeds standard and it’s history we will again point out we should be the mentor for the rest of the world, through the standard.
We are more than willing to cooperate around the world to keep our breed true to its origin as well as maintaining it sound and healthy.

Please take this as an invitation to a worldwide collaboration for our lovely breed and dogs.

And, not the least, please feel free to contact us, we are more than pleased to be of any assistance. You find our contact details on our website, www.vastgotaspets.se. It is in Swedish but I will see if we can add the contacts and some organisational details under our English section.

We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!

Best regards on behalf of SKV board of directors.

Mats Berglind
President SKV

Vandringspriser 2020

Inga vandringspriser delas ut för 2020!

Styrelsen fattade vid styrelsemötet i september beslutet att inte dela ut några
vandringspriser för 2020, de som delas ut på årsmötet.

Det har höjts en del röster mot det beslutet. Att beslutet är fel, att det kommit sent och att det inte publicerats är väl de vanligaste kommentarerna.

Styrelsen publicerar alla protokoll på vår hemsida, de ligger under denna länk https://vastgotaspets.se/skv/organisation/styrelseprotokoll/ som alla bör känna till och lösenordet för att komma in står i varje tidning. Styrelsen hoppas att alla verkligen läser dessa protokoll.

Bakgrunden till beslutet är kortfattat detta:
Vi befinner oss i en global pandemi som påverkar oss på olika sätt. Alltför många har redan förlorat livet, hälsan och försörjningen. Alla har vi genom de restriktioner som finns och funnits förlorat en del av vår frihet att röra oss fritt och träffa vem vi vill. Vi har alla ett ansvar för att begränsa Covid-19 och dess konsekvenser.

En konsekvens är att alla inte kunnat delta på de hundevenemang som de planerat och möjligheterna att tävla har därmed inte varit lika för alla oavsett om det beror på att man tillhör riskgrupp eller det rått reserestriktioner.

Vandringspriserna är en sammanfattning av det gångna tävlingsåret och det är styrelsens mening att då premisserna inte varit lika för alla föreligger en orättvisa i förutsättningarna för alla att delta som omöjliggör utdelandet av vandringspriser under tiden som pandemin och restriktioner som hänger ihop med denna pågår.

Att fatta detta beslut tidigare är ju lätt att säga i efterhand men beslutsfattande under denna pandemi är svårt, se bara på alla ändrade beslut och restriktioner som kommit under hösten från de som verkligen är bäst på detta, våra myndigheter och regeringen. Ett är säkert, styrelsen kommer att fatta flera beslut som säkert kunnat fattas annorlunda med facit i hand men vi kan försäkra er att vi gör vårt yttersta för att fatta så riktiga beslut som möjligt i dessa svåra tider.

Slutligen bör poängteras att Folkhälsomyndighetens så kallade allmänna råd bara skiljer sig från de lagar och förordningar, som endast regering och riksdag kan besluta om, därigenom att råden från Folkhälsomyndigheten inte är straffsanktionerade. Enligt myndighetens råd skall t.ex. alla föreningar i landet säkerställa att det vidtas lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Således gäller följande: 
 
”För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt”. Med ”möten” kan man jämställa alla de sammanhang där medlemmarna träffas för genomförande av något arrangemang.

E-postadresser medlemmar

Bäste medlem,

Det är alltid viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig och i dessa tider är det om möjligt än mer viktigt så att vi snabbt kan nå ut med information. SKK hanterar våra medlemsregister och vi får en uppdaterad lista varje månad. Vi har nyligen upptäckt att det saknas en hel del e-postadresser till våra medlemmar.

Gör klubben, styrelsen och inte minst dig själv en tjänst, gå in på SKK:s hemsida och kontrollera, uppdatera och komplettera dina uppgifter.

https://www.skk.se/sv/medlem/fragor-och-svar/Andra-dina-kontaktuppgifter/

HJÄLP BEHÖVS – HELP NEEDED

Specialklubben för västgötaspets samlar information om avlidna hundar till vår databas.
Vi hoppas att så många som möjligt tar ett par minuter och fyller i vårt formulär på hemsidan:

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Om formuläret på hemsidan krånglar, vänligen skicka ett mail till skvdatabas@vastgotaspets.se med uppgifter listade längre ner.

Har du inte tillgång till dator går det bra att ringa eller posta in uppgifterna till:
Marit Cronquist
Pilvägen 3i
541 57 Skövde
Mobil: 073-349 99 11

——-

Specialklubben för västgötaspets is collecting information about deceased dogs for our database.
We hope that as many as possible can take a couple of minutes and fill our form out:
https://vastgotaspets.se/skv/anmalan-avliden-hund-report-deceased-dog/

If the form isn’t working properly, please email us with your information:
skvdatabas@vastgotaspets.se

Nödvändig information / Required information:
• Reg.nummer / Full registration number
• Hela hundens namn enligt stamtavlan. / The dogs full name according to the pedigree
• Hemland vid hundens död / Country of standing
• Ägare vid hundens död. / Owner at the dogs demise.
• Datum för hundens död / Date of Death
Årtal räcker / The year will be enough
• Dödsorsak / Cause of Death
Ex. Ålder, påkörd av bil etc. / Old age, Hit by a car etc.
• Övrig information / Other information

Med vänlig hälsning – Kind regards
Specialklubben för västgötaspets