SKV

Specialklubben för Västgötaspets

MyDog 2020

Glöm inte att besöka SKV:s monter på rasklubbstorget på MyDog 3-6 januari!
Stort tack till de medlemmar som hjälper till med montern i år – alla pass har blivit bemannade :)

Kalender 2020

Nu finns SKVs kalender för 2020 i butiken.
Välkommen att beställa ditt exemplar!

Vandringspriser

Nu är det dags att skicka in resultat till vandringspriserna!

Det ska vara sammanställda resultatlistor, EJ kopior från t ex hunddata, men du behöver inte räkna ihop några poäng.
Vandringspriserna delas ut på årsmötet.

NU FINNS ÄVEN ETT VANDRINGSPRIS I NOSEWORK! Detta går att söka redan i år.

Regler (statuter) för vandringspriserna finns –>här

Resultaten ska vara Marie-Anne tillhanda senast 15 januari, via e-post eller vanlig post.
Vid frågor ring Marie-Anne, mejla inte.
Marie-Anne Johansson
Stora Hökhemmet 1
363 93 Lammhult
Mobil: 070-687 68 16
E-post: krosaskogen@live.se

Monterpersonal Stockholm Hundmässa

VI BEHÖVER FORTFARANDE FLER FRIVILLIGA TILL MONTERN!

SKV behöver som vanligt medlemmar med västgötaspetsar till att stå i montern på Stockholm Hundmässa/Nordic Dog Show 2019, som i år går av stapeln 14-15 december.

Det är tre pass per dag och helst ser vi att det är minst två hundar med förare per pass. “Lånad” hund utan förare funkar också då det finns folk på plats som kan ta den.

Passen är 9-12, 12-15 och 15- ca 18 (beror på när bedömning och finalerna slutar).

Även reserver som kan rycka in med kort varsel behövs. Dessutom vore det toppen om vi fick minst två ekipage som kan delta i rasparaden som går båda dagarna. Vill du hjälpa till att bygga/riva montern så är det också mycket uppskattat.

Är du intresserad av att hjälpa till att marknadsföra vår underbara ras, kontakta Mats Berglind på ordf@vastgotaspets.se med information om vad du kan tänka dig att hjälpa till med och när.

Årsboken

Du har väl inte missat att årsboken för 2012-2018
finns att beställa i butiken?
Du hittar den –>här

Nytt formulär

Nu har vi ett nytt formulär för uppfödare som ska annonsera om parningar/valpkullar.

Detta finns på den nya sidan “För uppfödare” under “Avel”

BPH

Missa inte att genomföra BPH med din västgötaspets! BPH står för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund och går ut på att hunden går en bana tillsammans med sin ägare där hundens beteende bedöms och beskrivs i olika situationer. 
SKV har subventionerat deltagandet för västgötaspetsar under de senaste åren, och i år är sponsringen höjd till 500 kr per västgötaspets. Du får subventionen efter att du mejlat bevis på genomfört BPH och dina kontouppgifter till kassor@vastgotaspets.se.

Mer information om BPH finns –>här
och du hittar arrangörer och kontaktuppgifter till dessa –>här

Lösenordsskyddade styrelseprotokoll

Protokollen från styrelsens möten finns som tidigare tillgängliga på hemsidan, men har nu blivit lösenordsskyddade så att bara klubbens medlemmar kan läsa dem. Lösenordet står hädanefter på baksidan av varje nummer av medlemstidningen Västgötaspetsen. 

Styrelseprotokollen hittar du –>här

RAS

Andra versionen av utkastet till RAS (rasspecifik avelsstrategi) finns –>här
Den nya versionen har uppdaterats efter inkomna synpunkter och har fått en framsida.
Synpunkter på RAS kan mejlas till avelskom@vastgotaspets.se

HJÄLP BEHÖVS – HELP NEEDED

Specialklubben för västgötaspets samlar information om avlidna hundar till vår databas.
Vi hoppas att så många som möjligt tar ett par minuter och fyller i vårt formulär på hemsidan:

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Om formuläret på hemsidan krånglar, vänligen skicka ett mail till skvdatabas@vastgotaspets.se enligt nedan:

——-

Specialklubben för västgötaspets is collecting information about deceased dogs for our database.
We hope that as many as possible can take a couple of minutes and fill our form out:
https://vastgotaspets.se/skv/anmalan-avliden-hund-report-deceased-dog/

If the form isn’t working properly, please email us with your information:
skvdatabas@vastgotaspets.se

Nödvändig information / Required information:
• Reg.nummer / Full registration number
• Hela hundens namn enligt stamtavlan. / The dogs full name according to the pedigree
• Hemland vid hundens död / Country of standing
• Ägare vid hundens död. / Owner at the dogs demise.
• Datum för hundens död / Date of Death
Årtal räcker / The year will be enough
• Dödsorsak / Cause of Death
Ex. Ålder, påkörd av bil etc. / Old age, Hit by a car etc.
• Övrig information / Other information

Med vänlig hälsning – Kind regards
Specialklubben för västgötaspets