SKV

Specialklubben för Västgötaspets

Butiken

Butiken har nu fått påfyllning av våra omtyckta, fina halsband.
Välkomna med er beställning.

http://butik.vastgotaspets.se/produkt-kategori/smycken/halsband/

TRYCKERIMISS

Tryckeriet för vår medlemstidning har tyvärr gjort fel, så en del medlemmar har fått dubbla ex av senaste tidningen (2/2020) medan en del inte fått någon tidning alls.
Tidningen har alltså skickats ut, och vi ber dem som antingen fått dubbla ex eller ingen tidning alls att meddela vår kassör Lill detta så vidarebefordrar hon informationen till tryckeriet.

E-post: kassor@vastgotaspets.se
Mobil: 070-813 67 17

FOTOBEDÖMNING

OBS! En tidigare version av denna text skickades in till klubbtidningen innan manusstopp. Där texterna inte överensstämmer är det den här versionen som gäller.

Hej alla hundägare. I dessa tråkiga tider och stor saknad, bland många, faktumet att alla utställningar och andra aktiviteter är annullerade så hade vi tänkt oss att ha en liten annorlunda tävling. INTE EN UTSTÄLLNING! Bara skoj/ploj

Vi ber er skicka in, på datorn, tydliga kort av er hund i profil och ett foto av hundens huvud framifrån. Namn, ålder vid fototillfället och kön (man ser inte alltid den lilla snoppen :) ) ska med skickas. Varje hund får bara skickas in av en person. Namn på kenneln, uppfödaren eller ägare får inte vara synliga på fotot men vi vill att ni skickar de uppgifterna tillsammans med kortet.

Vi får se hur många som blir inskickade men vi hade tänkt oss att välja ut 10 st. Kanske olika typer eller vad som framstår av vad vi får in.

Dessa KORT kommer att bli “bedömda” av sex st, mycket erfarna uppfödare från fyra andra länder , inte Sverige alltså. DET BLIR DET BÄSTA FOTOT SOM BLIR BEDÖMT. TANKEN ÄR JU NATURLIGTVIS ATT HUNDARNA ÄR VÄL UPPSTÄLLDA MED BRA KVALITÉ PÅ BÅDE HUND OCH BAKGRUND.

Dessa “domare” som jag nu för enkelhetens skull kommer att kalla dem kommer att välja ut en de tycker bäst om av dessa 10 och VARFÖR. Bara en hund och inga SOM HELST placeringar eller betyg. De andra domarna kommer inte att veta kollegornas val.

När detta är gjort så kommer vi att publicera “domarnas” val på hemsidan och i nästa tidning. Det blir skrivet under kortet vilka domare som valde typ kort 2 och naturligtvis de andra valen även om DET KORTET inte fått DE MESTA RÖSTERNA.

De länder vi hade tänkt plocka erfarna uppfödare ifrån blir 2 st från England och 2 st från Finland. Därefter en från Kanada och en från Holland.

Blir detta populärt så kan vi fortsätta och då plocka “domare” från andra länder

Hoppas ni tycker det blir en kul grej och att ni inte tar det på största allvar.

Foton skickas till webmasterskv@vastgotaspets.se senast 15 juli

Anita Whitmarsh

Höstspecialen inställd

SKKs centralstyrelse hade i tisdags, 9/6, sammanträde. Mot bakgrund av FHMs och Regeringens nya riktlinjer tog CS en del nya beslut och förtydligade en del tidigare uttalanden.
Bland annat är alla länsklubbsutställningar inställda till och med 2020-09-30. Det medför att vår höstspecial i samband med utställningen i Sandviken/Högbo 2020-09-05 också ställs in.

För mer info: https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/6/nytt-uttalande-om-klubbverksamhet/

Enkät

Har din tik eller hane genomfört parning eller gjort parningsförsök under perioden 2010 – 2019?

SKV genomför en undersökning som riktar sig till alla som parat sina tikar, låtit sina hanhundar para samt även dem som provat att para men där det inte lyckats, under perioden 2010 – 2019.

Syftet med enkäten är att försöka kartlägga västgötaspetsens fortplantningsfunktion sett ur både tik- och hanhundsägares perspektiv och eventuella bekymmer som kan uppkomma vid löp/parning/valpning/digivning.

Det är lika viktigt att få in svar från såväl de parningar/valpningar/dräktigheter där allt gått enligt skolboken, som de där det krånglat på ett eller annat sätt, samt från de parningsförsök som inte har lyckats alls.

Enkäten görs för en hund i taget och är uppdelad i två olika delar, en för tikar och en för hanar. Svaren är anonyma och går inte att spåra till någon särskild e-postadress.

Du har möjlighet att svara ända fram till och med den 1 augusti. Men gör det gärna redan nu så att du inte glömmer bort det. ;)

Enkäten för TIKAR hittar du på följande länk:
https://app.easyquest.com/q/w6XSb

Enkäten för HANAR hittar du på följande länk:
https://app.easyquest.com/q/a6SYg

SKVs Avelskommitté

E-postadresser medlemmar

Bäste medlem,

Det är alltid viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig och i dessa tider är det om möjligt än mer viktigt så att vi snabbt kan nå ut med information. SKK hanterar våra medlemsregister och vi får en uppdaterad lista varje månad. Vi har nyligen upptäckt att det saknas en hel del e-postadresser till våra medlemmar.

Gör klubben, styrelsen och inte minst dig själv en tjänst, gå in på SKK:s hemsida och kontrollera, uppdatera och komplettera dina uppgifter.

https://www.skk.se/sv/medlem/fragor-och-svar/Andra-dina-kontaktuppgifter/

Årsmötet

Eftersom vi ställt in huvudspecialen på Tånga Hed har vi under rådande omständigheter beslutat att flytta fram årsmötet till hösten. SKK medger att årsmöten hålls fram till 30/9. SKK öppnade också för förenklade årsmöten på distans men efter att ha läst igenom regelverket för dessa beslöt styrelsen av avstå och hoppas att vi kan ha ett ”riktigt” årsmöte framåt hösten istället.

Årsmötet är alltså skjutet till hösten givet att situationen medger det då. Exakt datum kommer meddelas när vi vet mera.

Årsmötesdokumenten finns sedan länge på hemsidan men verksamhetsplaner och budget utgår ju från ett ”normalläge” och inte som nu med samtliga SKV-arrangerade aktiviteter inställda. Rent ekonomiskt torde detta på ett ungefär vara ett nollsummespel, kanske rent av ett lite bättre resultat än normalt. Ett resultat vi i styrelsen mycket hellre sett att det gick till massa kul, lärorika och spännande aktiviteter.

Information på SKKs hemsida om åtgärder mot spridning av Covid-19 finns här (öppnas i en ny flik)”>–>här

HJÄLP BEHÖVS – HELP NEEDED

Specialklubben för västgötaspets samlar information om avlidna hundar till vår databas.
Vi hoppas att så många som möjligt tar ett par minuter och fyller i vårt formulär på hemsidan:

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Om formuläret på hemsidan krånglar, vänligen skicka ett mail till skvdatabas@vastgotaspets.se enligt nedan:

——-

Specialklubben för västgötaspets is collecting information about deceased dogs for our database.
We hope that as many as possible can take a couple of minutes and fill our form out:
https://vastgotaspets.se/skv/anmalan-avliden-hund-report-deceased-dog/

If the form isn’t working properly, please email us with your information:
skvdatabas@vastgotaspets.se

Nödvändig information / Required information:
• Reg.nummer / Full registration number
• Hela hundens namn enligt stamtavlan. / The dogs full name according to the pedigree
• Hemland vid hundens död / Country of standing
• Ägare vid hundens död. / Owner at the dogs demise.
• Datum för hundens död / Date of Death
Årtal räcker / The year will be enough
• Dödsorsak / Cause of Death
Ex. Ålder, påkörd av bil etc. / Old age, Hit by a car etc.
• Övrig information / Other information

Med vänlig hälsning – Kind regards
Specialklubben för västgötaspets