Specialklubben för Västgötaspets

OkategoriseradeCategory Archives

Exteriörbeskrivning och träff i Tvååker

Välkommen till årets västgötaträff i Tvååker.

Västgötaträff med exteriörbeskrivning och annat roligt.

Söndag 15 oktober kl. 09:30

Arrangeras i samarbete med SKV.

Träffen är öppen för alla som är intresserad av rasen.

Det blir ett blandat program där du kan välja det du själv tycker är intressant.
Fullständig info hittar du i Kalendern.
Anmälan till exteriörbeskrivningen gör du här (länk).

GÄLLANDE TÄCKHUNDSLISTAN

Vi önskar att alla som satt upp sin hane på täckhundslistan går in och kontrollerar att era kontaktuppgifter stämmer.

Har din hane kastrerats, fått någon nedärvbar sjukdom eller annat där han inte ska användas i avel, är det viktigt att ni kommer ihåg att meddela oss så att vi kan plocka bort honom från listan.

I samband med att vi bygger om hemsidan kommer även täckhundslistan få ett nytt utseende, och vi kommer inte fortsätta länka till Avelsdata, exteriörbeskrivningsprotokoll eller vallanlagstest på varje hund, utan den som är intresserad av en hane får själv gå in och hämta informationen.

Vi vill också gärna att alla som har möjlighet skickar in ett relativt nytt foto med hunden ståendes i profil.
Fotot måste vara högupplöst.

Man behöver inte vara medlem i SKV för att sätta upp sin hane på täckhundslistan, men hunden ska vara registrerad i SKK och ha båda testiklarna intakta.
Hunden bör inte ha fler än rekommenderat antal valpar (20 st eller 4 kullar, det som kommer först).
Mer info om täckhundslistan, avelsråd och RAS finns här på hemsidan.

tack på förhand.
https://vastgotaspets.se/avel/tackhundslista/

Nya produkter i butiken

Nu finns våra fina rosetter för exteriörbeskrivning och vallanlagstest att beställa.
Glöm inte att skriva en kommentar i kassa om vilken/vilka hundar rosetterna gäller, så att vi kan dubbelkolla att de är beskrivna / vallanlagstestade.
SKV’s nya fina domarkomendium finns också att beställa. Domarkompendiet används av utställningsdomare, men också av våra egna exteriörbeskrivare.
Den är ett gott komplement till rasstandarden även för uppfödare och den ”vanlige” intresserade hundägaren.
Missa inte heller jubileumsdekalen, Västgötaspetsen 80 år. Allt ligger under Nyheter i butiken.

RAS – Förberedande möten

Nu är det höst och dags för våra utlovade förberedande möten inför revideringen av vår rasspecifika avelsstrategi, RAS.

Vi kommer att ha möten på tre platser i landet – Umeå i norr, Halmstad i söder och ett i Stockholmstrakten. Vi bjuder på fika. Det blir föranmälan till samtliga möten så vi vet hur många som kommer.

  • Lördag 7 oktober kl 11.30-14.30, Studiefrämjandet kulturhuset Klossen, Ekonomstråket 6, Umeå. Anmälan senast måndag 2 oktober. Hundar tillåtet (liten lokal, meddela vid anmälan om du tänker ta med hund)
  • Söndag 19 november kl 11.30-14.30, Hundaktivitetscenter Halmstad AB. Anmälan senast måndag 13 november. Hundar tillåtet.
  • Stockholmstrakten, datum och plats ej spikat. Mer info kommer längre fram.

Fundera över hur rasen är idag och om det är något särskilt du vill att vi bevarar eller förändrar. Läs gärna igenom senaste RAS (https://vastgotaspets.se/filer/RAS-Vastgotaspets-2019-09-07.pdf).
Tänk på alla aspekter av rasen – mentalitet, exteriör och arbetsegenskaper.
Vad är viktigt för dig att vi har med i nästa revidering av RAS?
Syftet med en rasspecifik avelsstrategi är att vi uppfödare och hanhundsägare sätter upp gemensamma mål så att vi i stora drag drar åt samma håll, med andra ord att vi följer rekommendationerna i RAS. Därför är det viktigt att alla engagerar sig i revideringen så att vi är överens om vilken inriktning vi vill ha.

Anmäl dig till något av mötena via mejl, avelskom@vastgotaspets.se. Mötena är endast för medlemmar; ange gärna ditt medlemsnummer i anmälan så vi lättare hittar dig i medlemslistan.

LP SE UCH SE LCH Zentas Nesse (foto: Gunnar Smedberg)

Viktig info från styrelsen

För att underlätta protokollhanteringen för exteriörbeskrivnings- och vallanlagstest har SKV:s styrelse beslutat att de ägare och uppfödare som är medlemmar i SKV själva får hämta protokollen från vår lösenordsskyddade hemsida (aktuellt lösenord står alltid på baksidan av din senaste medlemstidning).
Samtliga protokoll ligger i bokstavsordning sorterat på kennelnamn.

De som inte är medlemmar får som tidigare sina protokoll på e-post.

Övriga icke-medlemmar (till ex täckhundsägare) som är intresserade av specifika hundars protokoll kan mejla respektive kommittés administratör och begära ut dem via e-post.

Gällande avgifter för exteriörbeskrivning och vallanlagstest.

Enligt årsmötesbeslut 2023-03-18 är anmälningsavgiften för medlemmar 100 kr och för ej medlemmar 200 kr.
Hundar av annan ras kostar 375 kr på vallanlagstest. Västgötaspetsar har alltid förtur.
Tänk på att man inte kan anmäla till arrangemang som inte syns i anmälningsformuläret!