Specialklubben för Västgötaspets

Marit CronquistAuthor Archives

Uppdaterad information om vallanlagstest och exteriörbeskrivingar.

Anmälan öppnar 8 veckor innan och stänger 3 veckor innan respektive tillfälle.
Bekräftelse om att ni fått plats samt betalningsinformation skickas ut inom 5 dagar efter anmälningstidens slut. Betala inte in innan dess!
Betalning ska vara SKV tillhanda inom 5 dagar från det att ni fått bekräftad plats.
Vi rekommenderar betalning via Swish.

Anmälan öppnar 8 veckor innan och stänger 3 veckor innan respektive tillfälle.
Bekräftelse om att ni fått plats samt betalningsinformation skickas ut inom 5 dagar efter anmälningstidens slut. Betala inte in innan dess!
Betalning ska vara SKV tillhanda inom 5 dagar från det att ni fått bekräftad plats.
Vi rekommenderar betalning via Swish.

Medlemmar vallanlagstestar och exteriörbeskriver sina hundar utan avgift.
Ej medlemmar betalar 100 kr / hund.
Annan ras vid vallanlagstest betalar 375 kr / hund.

Avbokning görs utan kostnad senast 7 dagar innan beskrivningsdagen.
Därefter debiteras 100 kr / hund för medlem.
Avgift för ej medlem återbetalas ej efter detta datum.
Detta gäller oavsett anledning till avbokning/utebliven närvaro.
Avbokning/utebliven närvaro görs till vallanlagskom@vastgotaspets.se alternativt beskrivningskom@vastgotaspets.se
Utebliven närvaro samma dag görs till respektive exteriörbeskrivare alternativt platsansvarig, tel se sidan för vallanlagstest alternativt exteriörbeskrivning.