Specialklubben för Västgötaspets

Tidningen

TIDNINGEN VÄSTGÖTASPETSEN
Utges av Specialklubben för Västgötaspets, ansluten till SKK
Ansvarig utgivare: Mats Berglind, ordförande i SKV

Tidningen utkommer med 4 nummer/år.

Nummer Utgivning (ca) Manusstopp
1 1 mars 1 februari
2 1 juli 1 juni
3 1 oktober 1 september
4 1 december 1 november

Medlemmar är välkomna att skicka in artiklar och foton och därmed godkänner man att SKV publicerar detta i tidningen. Materialet ska skickas i publicerbar form.

Tidningsredaktion
Cornelia Johansson
Värmlandsgatan 27 A
504 37 Borås
Mobil: 073-151 01 09
redaktion@vastgotaspets.se

Annonspriser
Helsida 250 kr
Halvsida 150 kr
Vid samtidig bokning av annons i fyra nummer i rad betalas för tre annonser.
För icke medlem gäller dubbel taxa.

Undvik faktureringskostnaden á 25 kr genom att betala i förskott
SKV:s postgiro: 890929-3
SKV:s bankgiro: 5662-8316
SKV:s Swish: 1230076471
For foreign members:
BIC: NDEASESS
IBAN: SE81 9500 0099 6026 0890 9293
Vid inbetalning: Märk talongen med vad beloppet avser – glöm ej att skriva avsändare!

Vid utebliven tidning
kontakta Marianne Nilsson
Mobil: 073-039 67 68
E -post: sekr@vastgotaspets.se