Specialklubben för Västgötaspets

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Tack för att du anmäler avliden hund till SKV!

Det är värdefullt för rasarbetet att få information om hur gamla hundarna blir och varför man ibland måste låta dem somna in innan de blivit gamla.
Avelskommittén tar tacksamt emot informationen för kommande RAS och annan dokumentation.

Genom att skicka in information (och ev bifoga foto på hunden) godkänner du att SKV arkiverar informationen på lämpligt sätt samt att vi får uppdatera kommande databas med detta.
Notera att du måste ha fotografens tillstånd att använda fotot om det inte är du själv som fotograferat.

Krånglar formuläret går det lika bra att skicka informationen med e-post till:
skvdatabas@vastgotaspets.se
————–

Thank you for reporting your deceased dog to SKV!

It is of high value to get information about how old Swedish Vallhunds get and why we sometime have to let them go before old age.
The SKV breeding committée is greatful for every report for upcoming breed documentation.

By sending the information (and a photo of the dog) you are approving SKV to store the information and publish this in the upcoming database.
If the form isn’t working properly, it’s ok to send the information by email to:
skvdatabas@vastgotaspets.se