Specialklubben för Västgötaspets

Kommittéer

Avelskommittén

Elina Sandqvist (samordnare och hjälp att hitta hanar för tikägare)
Tel: 0733-61 85 39

Kim Johansson (praktisk avelsrådgivning)
Tel: 0325-105 67 / 0703-61 05 67

Malin Öberg
Mobil: 070-943 82 01

E-post: avelskom@vastgotaspets.se

Beskrivningskommittén
Britt-Mari Oskarsson (samordnare och administration)
Tel: 070-277 44 13

Barbro Carlsson
Tel: 0304-202 71 / 070-736 94 01

Eva Lidman
Tel: 070-289 54 68

E-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Utställningskommittén
Anita Whitmarsh (samordnare)
Tel: 070-296 39 57

Jenny Gustafsson
Tel: 070-695 13 18

Marianne Nilsson
Tel: 073-039 67 68

Elin Åkesson
Tel: 070-850 22 56

E-post: utstallkom@vastgotaspets.se

Vallanlagskommittén
Åsa Dahlberg (samordnare)
Tel: 070-316 07 60

Britt-Mari Oskarsson (administration, protokoll)
Tel: 070-277 44 13

Jenny Pleym
Tel: 0320-731 35 (kvällstid)

Örjan Skoglund (mentor)
Tel: 0224-74 04 58 / 072-744 04 58

E-post: vallanlagkom@vastgotaspets.se

Årsbokskommittén
Jan Helgesson
Tel: 073-081 84 78

E-post: arsbokkom@vastgotaspets.se

Aktivitetskommittén
Christina L. Bengtsson (samordnare)
Tel: 070-535 49 14

Jerry Bengtsson
Tel: 070-295 22 21

Ninni Alverfeldt Lidén
Tel: 070-886 87 25

Ann Milton
Tel: 076-049 00 54

E-post: aktiviteter@vastgotaspets.se

Valberedning
Isabell Skarhall (sammankallande)
Maria Blücher
Christina L. Bengtsson

E-post: valberedning@vastgotaspets.se