Specialklubben för Västgötaspets

Tidningen

VÄSTGÖTASPETSEN

Utges av Specialklubben för Västgötaspets, ansluten  till SKK.

Tidningen utkommer  med  4 nummer/år.

Ansvarig utgivare: Jan Olausson, ordförande i SKV

Vid utebliven tidning kontakta Marianne Larsson
Mob: 070-241 8879
suppl2@vastgotaspets.se


Tidningsredaktion

Gunnel Sandquist
Knapasjö Värnhem
512 65 Mjöbäck

Tel: 0325-340 42
Mob: 073-200 0250


redaktion@vastgotaspets.se

Annonspriser

1/1 sida 250 kr

1/2 sida 150 kr

För icke medlem gäller dubbel  taxa.

Företagsannonsering efter särskild prislista.

Undvik faktureringskostnaden á 25 kr genom att betala i förskott

SKV:s postgiro: 890929-3

SKV:s bankgiro: 5662-8316

For foreign members:

BIC: NDEASESS

IBAN : SE81 9500 0099 6026 0890 9293


Vid  inbetalning:

Märk  talongen med vad beloppet avser— glöm ej att skriva avsändare!