Specialklubben för Västgötaspets

Tidningen

TIDNINGEN VÄSTGÖTASPETSEN
Utges av Specialklubben för Västgötaspets, ansluten till SKK
Ansvarig utgivare: Erik Stenkvist, ordförande i SKV

Tidningen utkommer med 4 nummer/år.

Nummer Utgivning (ca) Manusstopp
1 15 mars 15 februari
2 15 juni 15 maj
3 15 september 15 augusti
4 15 december 15 november

Tidningsredaktion
Gunnel Sandquist
Knapasjö Värnhem 1
512 65 Mjöbäck
Tel: 0325-340 42
Mobil: 073-200 02 50
redaktion@vastgotaspets.se

Annonspriser
Helsida 250 kr
Halvsida 150 kr
Vid samtidig bokning av annons i fyra nummer i rad betalas för tre annonser.
För icke medlem gäller dubbel taxa.

Undvik faktureringskostnaden á 25 kr genom att betala i förskott
SKV:s postgiro: 890929-3
SKV:s bankgiro: 5662-8316
SKV:s Swish: 1230076471
For foreign members:
BIC: NDEASESS
IBAN: SE81 9500 0099 6026 0890 9293
Vid inbetalning: Märk talongen med vad beloppet avser – glöm ej att skriva avsändare!

Vid utebliven tidning
kontakta Marianne Larsson
Mobil: 070-241 88 79
sekr@vastgotaspets.se