Specialklubben för Västgötaspets

AktuelltCategory Archives

Enkäten om fertilitet & reproduktion – Förlängd svarstid t o m 15 oktober!

Har din tik eller hane genomfört parning eller gjort parningsförsök under perioden 2010 – 2019?

Tiden går fort, särskilt på sommaren, och det har kommit önskemål om utökad tid för att svara på SKVs enkät om fertilitet & reproduktion.

Du som inte hunnit svara tidigare eller som vill lägga in fler hundar, har nu möjlighet till detta ända fram t o m den 15 oktober.

SKV genomför en undersökning som riktar sig till alla som parat sina tikar, låtit sina hanhundar para samt även dem som provat att para men där det inte lyckats, under perioden 2010 – 2019.

Syftet med enkäten är att försöka kartlägga västgötaspetsens fortplantningsfunktion sett ur både tik- och hanhundsägares perspektiv. Vilka eventuella problem har vi i rasen och vilka samband med olika omständigheter kan det finnas? 

Det är lika viktigt att få in svar från såväl de parningar/valpningar/dräktigheter där allt gått enligt skolboken, som de där det krånglat på ett eller annat sätt, samt från de parningsförsök som inte har lyckats alls.

Enkäten görs för en hund i taget och är uppdelad i två olika delar, en för tikar och en för hanar. Svaren är anonyma och går inte att spåra till någon särskild e-postadress.

Förlängd svarstid ända fram t o m den 15 oktober. Men gör det gärna redan nu så att du inte glömmer bort det. ;)

Enkäten för TIKAR hittar du på följande länk: https://app.easyquest.com/q/w6XSb

Enkäten för HANAR hittar du på följande länk: https://app.easyquest.com/q/a6SYg

E-postadresser medlemmar

Bäste medlem,

Det är alltid viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig och i dessa tider är det om möjligt än mer viktigt så att vi snabbt kan nå ut med information. SKK hanterar våra medlemsregister och vi får en uppdaterad lista varje månad. Vi har nyligen upptäckt att det saknas en hel del e-postadresser till våra medlemmar.

Gör klubben, styrelsen och inte minst dig själv en tjänst, gå in på SKK:s hemsida och kontrollera, uppdatera och komplettera dina uppgifter.

https://www.skk.se/sv/medlem/fragor-och-svar/Andra-dina-kontaktuppgifter/

HJÄLP BEHÖVS – HELP NEEDED

Specialklubben för västgötaspets samlar information om avlidna hundar till vår databas.
Vi hoppas att så många som möjligt tar ett par minuter och fyller i vårt formulär på hemsidan:

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Om formuläret på hemsidan krånglar, vänligen skicka ett mail till skvdatabas@vastgotaspets.se med uppgifter listade längre ner.

Har du inte tillgång till dator går det bra att ringa eller posta in uppgifterna till:
Marit Cronquist
Pilvägen 3i
541 57 Skövde
Mobil: 073-349 99 11

——-

Specialklubben för västgötaspets is collecting information about deceased dogs for our database.
We hope that as many as possible can take a couple of minutes and fill our form out:
https://vastgotaspets.se/skv/anmalan-avliden-hund-report-deceased-dog/

If the form isn’t working properly, please email us with your information:
skvdatabas@vastgotaspets.se

Nödvändig information / Required information:
• Reg.nummer / Full registration number
• Hela hundens namn enligt stamtavlan. / The dogs full name according to the pedigree
• Hemland vid hundens död / Country of standing
• Ägare vid hundens död. / Owner at the dogs demise.
• Datum för hundens död / Date of Death
Årtal räcker / The year will be enough
• Dödsorsak / Cause of Death
Ex. Ålder, påkörd av bil etc. / Old age, Hit by a car etc.
• Övrig information / Other information

Med vänlig hälsning – Kind regards
Specialklubben för västgötaspets