Specialklubben för Västgötaspets

AktuelltCategory Archives

Kalender 2021

Nu finns SKV:s kalender för 2021 till försäljning i butiken

Vandringspriser 2020

Inga vandringspriser delas ut för 2020!

Styrelsen fattade vid styrelsemötet i september beslutet att inte dela ut några
vandringspriser för 2020, de som delas ut på årsmötet.

Det har höjts en del röster mot det beslutet. Att beslutet är fel, att det kommit sent och att det inte publicerats är väl de vanligaste kommentarerna.

Styrelsen publicerar alla protokoll på vår hemsida, de ligger under denna länk https://vastgotaspets.se/skv/organisation/styrelseprotokoll/ som alla bör känna till och lösenordet för att komma in står i varje tidning. Styrelsen hoppas att alla verkligen läser dessa protokoll.

Bakgrunden till beslutet är kortfattat detta:
Vi befinner oss i en global pandemi som påverkar oss på olika sätt. Alltför många har redan förlorat livet, hälsan och försörjningen. Alla har vi genom de restriktioner som finns och funnits förlorat en del av vår frihet att röra oss fritt och träffa vem vi vill. Vi har alla ett ansvar för att begränsa Covid-19 och dess konsekvenser.

En konsekvens är att alla inte kunnat delta på de hundevenemang som de planerat och möjligheterna att tävla har därmed inte varit lika för alla oavsett om det beror på att man tillhör riskgrupp eller det rått reserestriktioner.

Vandringspriserna är en sammanfattning av det gångna tävlingsåret och det är styrelsens mening att då premisserna inte varit lika för alla föreligger en orättvisa i förutsättningarna för alla att delta som omöjliggör utdelandet av vandringspriser under tiden som pandemin och restriktioner som hänger ihop med denna pågår.

Att fatta detta beslut tidigare är ju lätt att säga i efterhand men beslutsfattande under denna pandemi är svårt, se bara på alla ändrade beslut och restriktioner som kommit under hösten från de som verkligen är bäst på detta, våra myndigheter och regeringen. Ett är säkert, styrelsen kommer att fatta flera beslut som säkert kunnat fattas annorlunda med facit i hand men vi kan försäkra er att vi gör vårt yttersta för att fatta så riktiga beslut som möjligt i dessa svåra tider.

Slutligen bör poängteras att Folkhälsomyndighetens så kallade allmänna råd bara skiljer sig från de lagar och förordningar, som endast regering och riksdag kan besluta om, därigenom att råden från Folkhälsomyndigheten inte är straffsanktionerade. Enligt myndighetens råd skall t.ex. alla föreningar i landet säkerställa att det vidtas lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Således gäller följande: 
 
”För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt”. Med ”möten” kan man jämställa alla de sammanhang där medlemmarna träffas för genomförande av något arrangemang.

E-postadresser medlemmar

Bäste medlem,

Det är alltid viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig och i dessa tider är det om möjligt än mer viktigt så att vi snabbt kan nå ut med information. SKK hanterar våra medlemsregister och vi får en uppdaterad lista varje månad. Vi har nyligen upptäckt att det saknas en hel del e-postadresser till våra medlemmar.

Gör klubben, styrelsen och inte minst dig själv en tjänst, gå in på SKK:s hemsida och kontrollera, uppdatera och komplettera dina uppgifter.

https://www.skk.se/sv/medlem/fragor-och-svar/Andra-dina-kontaktuppgifter/

HJÄLP BEHÖVS – HELP NEEDED

Specialklubben för västgötaspets samlar information om avlidna hundar till vår databas.
Vi hoppas att så många som möjligt tar ett par minuter och fyller i vårt formulär på hemsidan:

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Om formuläret på hemsidan krånglar, vänligen skicka ett mail till skvdatabas@vastgotaspets.se med uppgifter listade längre ner.

Har du inte tillgång till dator går det bra att ringa eller posta in uppgifterna till:
Marit Cronquist
Pilvägen 3i
541 57 Skövde
Mobil: 073-349 99 11

——-

Specialklubben för västgötaspets is collecting information about deceased dogs for our database.
We hope that as many as possible can take a couple of minutes and fill our form out:
https://vastgotaspets.se/skv/anmalan-avliden-hund-report-deceased-dog/

If the form isn’t working properly, please email us with your information:
skvdatabas@vastgotaspets.se

Nödvändig information / Required information:
• Reg.nummer / Full registration number
• Hela hundens namn enligt stamtavlan. / The dogs full name according to the pedigree
• Hemland vid hundens död / Country of standing
• Ägare vid hundens död. / Owner at the dogs demise.
• Datum för hundens död / Date of Death
Årtal räcker / The year will be enough
• Dödsorsak / Cause of Death
Ex. Ålder, påkörd av bil etc. / Old age, Hit by a car etc.
• Övrig information / Other information

Med vänlig hälsning – Kind regards
Specialklubben för västgötaspets