Specialklubben för Västgötaspets

AktuelltCategory Archives

SKVs årsmöte lördag 2020-03-21 inställt på grund av Coronaviruset!

Baserat på SKKs information idag 2020-03-12, efter ett extra insatt CS-möte 2020-03-11, har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet nästa lördag, 2020-03-21. SKVs styrelse är enig i beslutet. Detta är sannolikt ett unikt beslut i SKV och inget vi tagit med glädje men vi känner att det är det rätta att göra i nuläget.
SKKs CS har beslutat om en generell dispens för samtliga klubbar att genomföra sina årsmöten senast 2020-05-31.
I de tider som råder måste vi alla hjälpa till och göra vad vi kan för att begränsa smittspridning för att skydda övriga medborgare och då inte minst våra äldre och människor som ingår i riskgrupperna. Sist men inte minst måste vi även göra vad vi kan för att minska spridningen av viruset till alla de som nu jobbar hårt inom sjukvård och på andra sätt för att begränsa verkningarna av detta virus.
Styrelsen planerar för att årsmötet kommer hållas förmiddagen efter utställningen på Tånga Hed, fredag 2020-05-22. Vi har redan bokat det gula huset, Mässen. Den nya tiden och platsen kommer att bekräftas/meddelas i god tid här på hemsidan och via vår grupp på Facebook, Specialklubben för Västgötaspets. Vi kommer inte ha möjlighet att gå ut via tidningen då nästa nummer kommer ut för sent för det. Vi kan även ha svårt att hinna få ut information via post i tid eftersom det bara är 11 veckor fram till 2020-05-31. Vi måste bevaka och följa utvecklingen och SKKs hantering av frågan innan vi slutligt beslutar tid för det uppskjutna årsmötet.

Styrelsen gm Mats Berglind, Ordförande, SKV

Information på SKKs hemsida om åtgärder mot spridning av Covid-19 finns –>här

Kalender 2020

Det finns några st av SKV:s kalender för 2020 kvar i butikens lager, dessa säljs nu till nedsatt pris.
Du hittar kalendrarna –>här

BPH

Missa inte att genomföra BPH med din västgötaspets! BPH står för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund och går ut på att hunden går en bana tillsammans med sin ägare där hundens beteende bedöms och beskrivs i olika situationer. 
SKV har subventionerat deltagandet för västgötaspetsar under de senaste åren, och i år är sponsringen höjd till 500 kr per västgötaspets. Du får subventionen efter att du mejlat bevis på genomfört BPH och dina kontouppgifter till kassor@vastgotaspets.se.

Mer information om BPH finns –>här
och du hittar arrangörer och kontaktuppgifter till dessa –>här

Lösenordsskyddade styrelseprotokoll

Protokollen från styrelsens möten finns som tidigare tillgängliga på hemsidan, men har nu blivit lösenordsskyddade så att bara klubbens medlemmar kan läsa dem. Lösenordet står hädanefter på baksidan av varje nummer av medlemstidningen Västgötaspetsen. 

Styrelseprotokollen hittar du –>här

HJÄLP BEHÖVS – HELP NEEDED

Specialklubben för västgötaspets samlar information om avlidna hundar till vår databas.
Vi hoppas att så många som möjligt tar ett par minuter och fyller i vårt formulär på hemsidan:

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Om formuläret på hemsidan krånglar, vänligen skicka ett mail till skvdatabas@vastgotaspets.se enligt nedan:

——-

Specialklubben för västgötaspets is collecting information about deceased dogs for our database.
We hope that as many as possible can take a couple of minutes and fill our form out:
https://vastgotaspets.se/skv/anmalan-avliden-hund-report-deceased-dog/

If the form isn’t working properly, please email us with your information:
skvdatabas@vastgotaspets.se

Nödvändig information / Required information:
• Reg.nummer / Full registration number
• Hela hundens namn enligt stamtavlan. / The dogs full name according to the pedigree
• Hemland vid hundens död / Country of standing
• Ägare vid hundens död. / Owner at the dogs demise.
• Datum för hundens död / Date of Death
Årtal räcker / The year will be enough
• Dödsorsak / Cause of Death
Ex. Ålder, påkörd av bil etc. / Old age, Hit by a car etc.
• Övrig information / Other information

Med vänlig hälsning – Kind regards
Specialklubben för västgötaspets