Specialklubben för Västgötaspets

AktuelltCategory Archives

Manusstopp

Den 15 augusti är sista dagen för de som vill skicka in material till Västgötaspetsens höstnummer. Bilder, insändare, artiklar – allt välkomnas! Om du är en uppfödare, hundsportare eller ägnar dig åt någon annan intressant hundaktivitet och skulle kunna tänka dig att dela med dig av dina upplevelser och erfarenheter i en intervju, hör av dig till
 redaktion@vastgotaspets.se

E-postadresser medlemmar

Bäste medlem,

Det är alltid viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig och i dessa tider är det om möjligt än mer viktigt så att vi snabbt kan nå ut med information. SKK hanterar våra medlemsregister och vi får en uppdaterad lista varje månad. Vi har nyligen upptäckt att det saknas en hel del e-postadresser till våra medlemmar.

Gör klubben, styrelsen och inte minst dig själv en tjänst, gå in på SKK:s hemsida och kontrollera, uppdatera och komplettera dina uppgifter.

https://www.skk.se/sv/medlem/fragor-och-svar/Andra-dina-kontaktuppgifter/

Årsmötet

Eftersom vi ställt in huvudspecialen på Tånga Hed har vi under rådande omständigheter beslutat att flytta fram årsmötet till hösten. SKK medger att årsmöten hålls fram till 30/9. SKK öppnade också för förenklade årsmöten på distans men efter att ha läst igenom regelverket för dessa beslöt styrelsen av avstå och hoppas att vi kan ha ett ”riktigt” årsmöte framåt hösten istället.

Årsmötet är alltså skjutet till hösten givet att situationen medger det då. Exakt datum kommer meddelas när vi vet mera.

Årsmötesdokumenten finns sedan länge på hemsidan men verksamhetsplaner och budget utgår ju från ett ”normalläge” och inte som nu med samtliga SKV-arrangerade aktiviteter inställda. Rent ekonomiskt torde detta på ett ungefär vara ett nollsummespel, kanske rent av ett lite bättre resultat än normalt. Ett resultat vi i styrelsen mycket hellre sett att det gick till massa kul, lärorika och spännande aktiviteter.

Information på SKKs hemsida om åtgärder mot spridning av Covid-19 finns här (öppnas i en ny flik)”>–>här

HJÄLP BEHÖVS – HELP NEEDED

Specialklubben för västgötaspets samlar information om avlidna hundar till vår databas.
Vi hoppas att så många som möjligt tar ett par minuter och fyller i vårt formulär på hemsidan:

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Om formuläret på hemsidan krånglar, vänligen skicka ett mail till skvdatabas@vastgotaspets.se enligt nedan:

——-

Specialklubben för västgötaspets is collecting information about deceased dogs for our database.
We hope that as many as possible can take a couple of minutes and fill our form out:
https://vastgotaspets.se/skv/anmalan-avliden-hund-report-deceased-dog/

If the form isn’t working properly, please email us with your information:
skvdatabas@vastgotaspets.se

Nödvändig information / Required information:
• Reg.nummer / Full registration number
• Hela hundens namn enligt stamtavlan. / The dogs full name according to the pedigree
• Hemland vid hundens död / Country of standing
• Ägare vid hundens död. / Owner at the dogs demise.
• Datum för hundens död / Date of Death
Årtal räcker / The year will be enough
• Dödsorsak / Cause of Death
Ex. Ålder, påkörd av bil etc. / Old age, Hit by a car etc.
• Övrig information / Other information

Med vänlig hälsning – Kind regards
Specialklubben för västgötaspets