Specialklubben för Västgötaspets

AktuelltCategory Archives

REA butiken

Nu har vi fyllt på REA-kategorin i butiken.
Passa på, det som säljs slut nu kommer inte tillbaka.

Varmt välkomna med er order.
http://butik.vastgotaspets.se/produkt-kategori/rea/

Exteriörbedömning

Exteriörbedömningen i Stockholmstrakten

Nu har vi fått bekräftat plats i södra Stockholm också. Det blir på Södertälje Brukshundsklubb 2021-06-19.

Vi kommer öppna anmälan några dagar in i maj. Ni som tycker att det blir lite långt att åka till Töreboda från Östergötland/Mälardalen osv kan alltså avvakta och anmäla er till vår exteriörbedömning på Södertälje Brukshundsklubb.

Samma villkor, bara medlemmar och Västgötaspetsar, max 25 bedömda hundar på en dag och vid färre än åtta anmälda ställs evenemanget in. Övriga detaljer kommer när anmälan öppnar.

Exteriörbedömning Töreboda

Anmälan till exteriörbedömning, Töreboda 2021-05-13

Vi öppnar nu anmälan till den första av våra exteriörbedömningar, den i Töreboda 2021-05-13. Endast medlemmar i SKV får delta.

Plats: Töreboda Brukshundsklubb

Domare är Jonny Andersson

Ringsekreterare är Ulrika Nordieng

Sista anmälningsdag 2021-04-16

Exteriörbedömningen är öppen för alla medlemmar men riktar sig främst till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. Det är viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras.

Anmälan är som sagt öppen till och med 2021-04-16 sedan stängs den och ekipage antas i turordning och vid fler anmälningar än vi kan ta mot skapas en kölista, även den i turordning. Max 25 hundar per dag kommer att exteriörbedömas, vid färre än åtta anmälda ställs bedömningen in.

Anmälan är bindande och kostar 500:-, pengarna skall vara på klubbens konto senast det datum som står i bekräftelsemailet. Betala inte innan du fått bekräftelsemail.

Fyll i dina uppgifter på formuläret som länken tar dig till, https://forms.gle/NQpTS7tDCWHBLym9A

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens och regeringens restriktioner samt pandemilagen. Handsprit och munskydd kommer att finnas på plats, vill man ha visir får man skaffa det på egen hand. Domare och ringsekreterare har givetvis skydd.

Frågor besvaras av Gunilla Björkman,
mail v-ordf@vastgotaspets.se och mobil 070-799 18 15

Observera att exteriörbedömning inte är samma sak som exteriörbeskrivning – du hittar mer information om vad exteriörbedömning är här:
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/covid19-klubbverksamhet/exteriorbedomning/

Påsktävling

Aktivitetskommittén anordnar som bekant månadsutmaningar under hela året, men nu finns även en bonusutmaning – påsktävlingen.
Du hittar den –>här

Utställning/Exteriörbedömning

Huvudspecialen på Tånga Hed inställd även i år

Coronapandemin fortsätter sätta käppar i hjulet för det mesta. Med den framförhållning som krävs och de restriktioner som nu gäller är det omöjligt att genomföra vår huvudspecial även i år. Tungt, sorgligt och för jäkligt för att tala ren svenska men inget att göra något åt.

Dessutom har vi fått besked från SKK att vår plan med små utställningar runt om i landet inte heller är möjliga att hålla. Vi har varit i kontakt med några andra rasklubbar och det kan finnas säkra sätt att genomföra det men det kräver att det åtminstone är runt 20 personer som kan samlas. Vi fortsätter att försöka finna en lösning.

Exteriörbedömningar för medlemmar vid två tillfällen i vår/försommar

Med ovanstående sagt så kommer vi hålla två exteriörbedömningar före midsommar, givet att intresset och deltagarantalet är stort nog. Vid stor efterfrågan fortsätter vi med nya exteriörbedömningar i augusti/september på andra platser för en bra spridning över landet.

Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. Det är viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras. Endast medlemmar i SKV får delta.

De datum vi jobbar med just nu är:
Töreboda 2021-05-13. Denna är bokad och klar. Detaljer och öppning av anmälan kommer om någon dag.
Stockholm syd 19:e juni. Plats ännu ej bestämd.

Anmälan kommer vara bindande och kostnaden är 500:- per hund. Varje ekipage får en tid när hunden bedöms. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens och regeringens restriktioner samt pandemilagen. Handsprit och munskydd kommer att finnas på plats, vill man ha visir får man skaffa det på egen hand. Domare och ringsekreterare har givetvis skydd.

Maximalt 25 hundar per dag kommer att bedömas, vid färre än åtta anmälda ställs bedömningen in.

Mer detaljer kommer inom kort på hemsida och i klubbens Facebook-grupp.

Information om vad exteriörbedömning är hittar du här:
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/covid19-klubbverksamhet/exteriorbedomning/

Månadsutmaningen

Nu finns månadsutmaningen 2021 för april uppe på hemsidan
Du hittar den –>här

E-faktura

Nu finns möjlighet att betala medlemsavgiften via e-faktura. Mer info finns hos SKK –>här

Vandringspriser 2021

Tyvärr är vi fortsatt i greppet av en pandemi som kräver stora offer. När detta skrivs är smittspridningen värre än under våren. Dödstalen närmar sig 12000 och snart är 600000 svenskar konstaterat smittade. För att minska smittspridningen har det införts hårda restriktioner från regeringen och FHM. SKK har överfört dessa restriktioner på sin, och därmed vår, verksamhet vilket innebär att maximalt åtta personer inklusive funktionärer kan samlas ute. Inomhus är de nya restriktionerna från 8/2 max 8 inklusive funktionärer och under förutsättning att varje person har minst 10 kvadratmeter fri yta i lokalen. All övrig verksamhet ligger nere. SKK har sedan styrelsens senaste möte även beslutat att ställa in tävlan om Årets utställningshund och Årets uppfödargrupp.

Nedgången för 2020 talar också sitt tydliga språk:
Utställningar -89%
Agility -78%
Rallylydnad -47%
Nose work -48%
Lydnad – 42%
Freestyle/HTM -70%

På provsidan ser det inte lika nattsvart ut:
Bruksprov -39%
BPH -8%
MH -22%

Mot bakgrund av detta beslutade en enhällig styrelse vid styrelsemötet 2021-01-09 att inga vandringspriser skall delas ut för resultat 2021 på grund av rådande coronapandemi, smittspridningen och de restriktioner det medför.

Vandringspriser 2020

Inga vandringspriser delas ut för 2020!

Styrelsen fattade vid styrelsemötet i september beslutet att inte dela ut några
vandringspriser för 2020, de som delas ut på årsmötet.

Det har höjts en del röster mot det beslutet. Att beslutet är fel, att det kommit sent och att det inte publicerats är väl de vanligaste kommentarerna.

Styrelsen publicerar alla protokoll på vår hemsida, de ligger under denna länk https://vastgotaspets.se/skv/organisation/styrelseprotokoll/ som alla bör känna till och lösenordet för att komma in står i varje tidning. Styrelsen hoppas att alla verkligen läser dessa protokoll.

Bakgrunden till beslutet är kortfattat detta:
Vi befinner oss i en global pandemi som påverkar oss på olika sätt. Alltför många har redan förlorat livet, hälsan och försörjningen. Alla har vi genom de restriktioner som finns och funnits förlorat en del av vår frihet att röra oss fritt och träffa vem vi vill. Vi har alla ett ansvar för att begränsa Covid-19 och dess konsekvenser.

En konsekvens är att alla inte kunnat delta på de hundevenemang som de planerat och möjligheterna att tävla har därmed inte varit lika för alla oavsett om det beror på att man tillhör riskgrupp eller det rått reserestriktioner.

Vandringspriserna är en sammanfattning av det gångna tävlingsåret och det är styrelsens mening att då premisserna inte varit lika för alla föreligger en orättvisa i förutsättningarna för alla att delta som omöjliggör utdelandet av vandringspriser under tiden som pandemin och restriktioner som hänger ihop med denna pågår.

Att fatta detta beslut tidigare är ju lätt att säga i efterhand men beslutsfattande under denna pandemi är svårt, se bara på alla ändrade beslut och restriktioner som kommit under hösten från de som verkligen är bäst på detta, våra myndigheter och regeringen. Ett är säkert, styrelsen kommer att fatta flera beslut som säkert kunnat fattas annorlunda med facit i hand men vi kan försäkra er att vi gör vårt yttersta för att fatta så riktiga beslut som möjligt i dessa svåra tider.

Slutligen bör poängteras att Folkhälsomyndighetens så kallade allmänna råd bara skiljer sig från de lagar och förordningar, som endast regering och riksdag kan besluta om, därigenom att råden från Folkhälsomyndigheten inte är straffsanktionerade. Enligt myndighetens råd skall t.ex. alla föreningar i landet säkerställa att det vidtas lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Således gäller följande: 
 
”För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt”. Med ”möten” kan man jämställa alla de sammanhang där medlemmarna träffas för genomförande av något arrangemang.

E-postadresser medlemmar

Bäste medlem,

Det är alltid viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig och i dessa tider är det om möjligt än mer viktigt så att vi snabbt kan nå ut med information. SKK hanterar våra medlemsregister och vi får en uppdaterad lista varje månad. Vi har nyligen upptäckt att det saknas en hel del e-postadresser till våra medlemmar.

Gör klubben, styrelsen och inte minst dig själv en tjänst, gå in på SKK:s hemsida och kontrollera, uppdatera och komplettera dina uppgifter.

https://www.skk.se/sv/medlem/fragor-och-svar/Andra-dina-kontaktuppgifter/