Specialklubben för Västgötaspets

Föreläsning med Agria om Agria Breeds Profile datum: 11/4, 19:00-21:00

Agria Breed Profiles (ABP) är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben. Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Agrias statistik används även i olika forskningssammanhang vid de skandinaviska universiteteten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, men också i andra delar av världen

Den senaste versionen av ABP omfattar åren 2016-2021 och innehåller 180 veterinärvårdsprofiler och 50 livprofiler.

Annika Forsberg, Agria Djurförsäkringar, kommer dels att ge bakgrund, dels berätta om viktiga begrepp och om hur rasprofilerna ska tolkas. Efter det kommer Annika gå igenom profilerna för västgötaspets.

Efter föreläsningen har alla möjlighet att beställa profiler och övrigt material direkt från Annika.

Länk till den digitala föreläsningen finns nedan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRmZDkzZTktOWFhYi00MjQwLWE4MTAtYTIzNmUxNmZjYzk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221e4e7cc6-7b26-46be-915e-cd1c8633e92f%22%2c%22Oid%22%3a%220ba64134-a13b-485b-b957-9dfd50d9da5d%22%7d

Mötes-ID: 363 225 795 675
Lösenord: KRX5Hm

Comments are closed.