Specialklubben för Västgötaspets

RAS

Senaste versionen av RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) är godkänd av SKK och ligger nu uppe på hemsidan. RAS och uppdaterade avelsmål och riktlinjer hittar du –>här

Comments are closed.