SKV

Specialklubben för Västgötaspets

Årsmöte 24 mars

SKV kallar sina medlemmar till årsmötet
den 24 mars kl 11:00, fika från kl 10. 
Plats: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari

– Kan vem som helst skriva en motion?
Alla medlemmar som har en idé om vad de tycker att klubben ska jobba med eller fatta beslut om kan skriva en motion som sedan tas upp på årsmötet.

– Vad bör motionen innehålla?
Man bör skriva vad motionen handlar om. Förklara varför man tycker detta. Avsluta med ”Jag/vi yrkar därför att årsmötet beslutar att (och sedan vad det är man vill)

– Om jag inte kan närvara på årsmötet, kan jag ändå lämna in en motion som kommer att tas upp?
Styrelsen är skyldig att lägga fram alla motioner som kommit in senast 5 veckor före årsmötet – i år mao senast 17 februari – tillsammans med sitt yttrande. Det är årsmötet som sedan beslutar. Det betyder att oavsett vad styrelsen ansett så ligger beslutet hos årsmötet. Om motionen kommit in för sent kan man ändå diskutera frågan på årsmötet, men inte fatta beslut i frågan.

Styrelsen kan inte komma på alla idéer utan är beroende av att medlemmarna talar om vilka tankar de har och vad de önskar att styrelsen ska göra. Så ju fler goda idéer som kommer in desto bättre blir klubben!

Påminnelse formulär

Vi påminner er om att vänligen använda våra formulär när ni vill annonsera om parning och valpkull. Detta underlättar för oss alla då ni inte glömmer bort information som ska med. Tack!

Annonsera parning/valpkull

Lydnadstävlingar

Då vi inte har någon som åtar sig att vara organisationsansvarig för lydnadstävlingarna i samband med vår huvudspecialutställning 2017 ställer vi in årets lydnadstävling.
 
Vi hoppas att någon hör av sig och är villig att åta sig denna uppgift nästa år. Tävlingsdagen är alltid fredagen efter Kristi Himmelsfärd.
 
De praktiska arrangemangen hjälps medlemmarna åt med – det brukar inte saknas villiga händer.
 
Hör av dig till styrelsen@vastgotaspets.se vid intresse.
 

halla annons2
www.hallafoder.se