SKV

Specialklubben för Västgötaspets

Tånga Hed huvudutställning 2016

Utställningen startar kl 10:00.

OBS!

På grund av det stora antalet anmälningar har vi tvingats göra vissa domarändringar.

Det innebär att ALLA valpar och veteraner kommer att dömas av Anita Whitmarsh. Uppstår problem med att vara på två ställen samtidigt försök i första hand be någon hjälpa till med att visa någon av hundarna. I andra hand försök att få dömas före ditt nummer i den ena ringen och senare i den andra så att du kan få båda hundarna presenterade.

PM är utskickat och bör komma före helgen. Om du inte fått det kan du läsa den allmänna informationen HÄR.

dep_3386268-Swirl-elements

Restauranten i Tångahallen har öppet torsdagen den 5 maj kl 11:00- 16:00.
Där serveras en dagens rätt, kaffe och fikabröd.

dep_3386268-Swirl-elements

Information till våra finska utställare. (English after Swedish)
Information for our Finnish visitors.

Då vi har färre än 400 anmälda hundar till utställningen är vi inte skyldiga att ha veterinär på plats.

Det finns en Distriktsveterinär i Vårgårda att kontakta gällande de avmaskningar ni behöver göra.
Telefon: +46 101229340
öppettider vardagar kl 8-16 (alltså INTE torsdagen, som är röd dag här).
Telefontid 8-9

Ett förslag är att ni kollar om veterinären kan träffa er gemensamt på Tånga Hed.

Mvh SKV
—————-
Since we have fewer than 400 dogs in the show, we are not required to have a veterinarian on site.

There is a District veterinarian in Vårgårda to contact regarding the deworming you need to do on your dogs.

Phone: +46 101229340
Open: Mon-Wednesday and Friday 8 am to 4 pm.
Phone open: 8 am to 9 am.

Regards SKV

dep_3386268-Swirl-elements

Agendan och starttiden för Jubileumsfesten har ändrats, mer om detta hittar du –>HÄR.

dep_3386268-Swirl-elements

Prisändring för exteriörbeskrivning och vallanlagstest

Avgifter för exteriörbeskrivning och vallanlagstest har ändrats; respektive sida har uppdaterats med de nya priserna. Nu betalar medlemmar och icke-medlemmar lika mycket då det ligger i klubbens intresse att så många västgötaspetsar som möjligt testas och beskrivs.

Vallanlagstest

Exteriörbeskrivning

BPH

Medlemmar som genomför BPH under jubileumsåret subventioneras med 300 kr/hund. För mer information kontakta kassören.
Vi hoppas på detta sätt nå 200 hundar som genomgått BPH så att vi kan få ett spindeldiagram som visar västgötaspetsens ”normala” beteende och personlighet.