SKV

Specialklubben för Västgötaspets

Blivande exteriörbeskrivare sökes

SKV anser att det är ytterst viktigt att förvalta västgötaspetsens alla rastypiska attribut och inte förändra eller förädla den, varken exteriört eller mentalt.
Exteriörbeskrivning ingår i rasklubbens verksamhet ända sedan 1977 och är en mycket noggrann genomgång och bedömning av hundens exteriör (yttre egenskaper) gentemot rasstandarden. Man noterar allt som är korrekt och allt som avviker på något sätt i ett protokoll som är speciellt framtaget utifrån vår rasstandard.

Vi har som mål att beskriva minst hälften av alla västgötaspetsar, gärna hela kullar där man verkligen kan få en avkommebedömning som är viktig för avelsarbetet.

Vi är idag 4 aktiva beskrivare i Sverige och fler behövs över hela landet.

SKV söker nu Dig som vill bli en av våra nya exteriörbeskrivare.
Vi kommer under 2018 att utbilda fler personer till exteriörbeskrivare för västgötaspets.

Vi arrangerar exteriörbeskrivningar några gånger om året på flera platser i landet, ibland arrangerar även enskilda uppfödare beskrivningar för sin uppfödning som en del i avelsarbetet.
Det är ett ideellt arbete, men reseersättning utgår samt eventuellt övernattning utifrån behov.

Vad behövs?
Du ska först och främst ha ett genuint intresse för västgötaspetsen och god raskännedom.
Då du kommer vara SKVs ansikte utåt är det viktigt att du har god social kompetens och du har självklart ”bra hand med hund”.
Anatomiska förkunskaper är bra, men vi har för avsikt att anordna en anatomikurs under våren i samband med utbildningen.
Har du uppfödarerfarenhet är det bra men inte en nödvändighet, det beror på din erfarenhet av rasen.
Du ska ha möjlighet att avsätta 2 helger för utbildning på plats tillsammans med erfaren beskrivare samt kunna ”praktisera” genom att vara med på 1-2 beskrivningar innan du godkänns (vi kommer att försöka anordna en beskrivning i samband med ett av utbildningstillfällena för att förenkla det hela).
Du ska slutligen ha möjlighet att lägga 1-2 dagar varje år på att exteriörbeskriva hundar på SKVs förfrågan.

Tycker Du att detta låter som något för Dig?
Kontakta Marit Cronquist vid frågor, mer information och intresseanmälan.
E-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se
Tel: 073-349 99 11

Beskrivningskommittén sammanställer förslag på lämpliga personer till styrelsen som därefter ska godkänna.
Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till intresserade och vi förväntar oss att du är villig att lägga ner tid på träning mellan utbildningstillfällena för att bli godkänd.

Marit Cronquist
Samordnare och ansvarig SKVs beskrivningskommitté

Kalender 2018

Nu finns kalendern för 2018 att beställa!
Gå vidare till butiken –>här
Kalendern kommer även finnas att köpa
på Stockholm Hundmässa och My Dog i Göteborg.

Medlemsmöte 28/1

Välkommen till
MEDLEMSMÖTE
28 januari 2018
Studiefrämjandet
Rosenbergsgatan 6, Jönköping

Samling med fika från kl. 9.00
Mötet startar kl 10.00
Enklare lunch ca 12.30 – 13.30
Eftersnack kl 16.00 – 17.00

På förra årets medlemsmöte ville deltagarna att det skulle drivas fram ett äkta DNA-test för ögonsjukdomen västgötaspetsretinopati, samt att dispens skulle sökas från SKKs policy och Jordbruksverkets regler redan från start.

Nu finns det ett äkta DNA-test framtaget specifikt för vår ras!

På mötet kommer vi främst att prata om:
Revideringen av RAS
DNA-testning och avelsstrategier
HD-index

Pris: Gratis för medlemmar

Föranmälan krävs, senast den 21 januari till avelskommittén.
(Även om du anmälde dig till det inställda mötet i oktober så behöver du anmäla dig igen.)

Mejl: avelskom@vastgotaspets.se

Välkommen!
Avelskommittén

Påminnelse formulär

Vi påminner er om att vänligen använda våra formulär när ni vill annonsera om parning och valpkull. Detta underlättar för oss alla då ni inte glömmer bort information som ska med. Tack!

Annonsera parning/valpkull

Lydnadstävlingar

Då vi inte har någon som åtar sig att vara organisationsansvarig för lydnadstävlingarna i samband med vår huvudspecialutställning 2017 ställer vi in årets lydnadstävling.
 
Vi hoppas att någon hör av sig och är villig att åta sig denna uppgift nästa år. Tävlingsdagen är alltid fredagen efter Kristi Himmelsfärd.
 
De praktiska arrangemangen hjälps medlemmarna åt med – det brukar inte saknas villiga händer.
 
Hör av dig till styrelsen@vastgotaspets.se vid intresse.
 

halla annons2
www.hallafoder.se