SKV

Specialklubben för Västgötaspets

BPH

Avelskommittén anordnar BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, på Södra Älvsborgs kennelklubb i Borås 16-17 april.

Anmälan senast 18 mars, först till kvarn. Läs mer –>här

Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet 2016 ska vara inlämnade till styrelsen senast den 13 februari
styrelsen@vastgotaspets.se

– Kan vem som helst skriva en motion?
Alla medlemmar som har en idé om vad de tycker att klubben ska jobba med eller fatta beslut om kan skriva en motion som sedan tas upp på årsmötet.

– Vad bör motionen innehålla?
Man bör skriva vad motionen handlar om. Förklara varför man tycker detta. Avsluta med ”Jag/vi yrkar därför att årsmötet beslutar att (och sedan vad det är man vill)

– Om jag inte kan närvara på årsmötet, kan jag ändå lämna in en motion som kommer att tas upp?
Styrelsen är skyldig att lägga fram alla motioner som kommit in senast 5 veckor före årsmötet – i år mao senast 13 februari – tillsammans med sitt yttrande. Det är årsmötet som sedan beslutar. Det betyder att oavsett vad styrelsen ansett så ligger beslutet hos årsmötet. Om motionen kommit in för sent kan man ändå diskutera frågan på årsmötet, men inte fatta beslut i frågan.

Styrelsen kan inte komma på alla idéer utan är beroende av att medlemmarna talar om vilka tankar de har och vad de önskar att styrelsen ska göra. Så ju fler goda idéer som kommer in desto bättre blir klubben!

Årsmöte

Boka redan nu in lördagen 19 mars 2016 då SKV kommer att ha sitt årsmöte kl 11.
Plats: Holmestads bygdegård, Götene. Kaffe finns från kl 10.

Enligt våra (och SKK’s) stadgar skall årsmötet avhållas före mars månads utgång. Dessförinnan har vi tider att förhålla oss till betr. motionstider, hur tidigt kallelsen måste delges medlemmarna m.m. Det innebär att tidigast möjliga dag blev den 12 mars. Sista helgen i mars är påsk, så den faller bort och det återstår då bara två helger, 12-13 eller 19-20. Den första kolliderar med SKK-utställningen i Strängnäs och den andra med SKK-utställningen i Malmö. Tittar vi på anmälningssiffrorna 2015 så var det i Strängnäs 21 deltagande västgötaspetsar och i Malmö bara 7. Samtliga närvarande styrelseledamöter enades därför om den 19 mars som det minst dåliga av två dåliga alternativ.

 

40-årsjubileum

Torsdagen 5 maj firar vi på Tånga Hed med jubileumspriser på utställningen.
På kvällen håller vi jubileumsfest med olika inslag av underhållning.
På fredagen blir det tävlingar i rallylydnad och lydnad, vallanlagsprov samt eventuellt exteriörbeskrivning.
Glöm inte att boka plats för övernattning då det kan bli trångt!

SKV-kalender 2016

SKV:s kalender för 2016 finns nu för försäljning.
Pris: 70:-/st, porto tillkommer.
Beställes på mail butik@vastgotaspets.se eller på 0735-26 90 50
skv_kalender_2016