SKV

Specialklubben för Västgötaspets

Utkast till nya versionen av Rasspecifika Avelsstrategier för västgötaspets (RAS)

Läs och lämna synpunkter på RAS. RAS innehåller avelsrekommendationer, mål och strategier för västgötaspetsen och hur vi ska förvalta rasen för framtiden. Dokumentet kommer fastställas av årsmötet, så vill du påverka – kom till årsmötet den 23 mars i Jönköping. Synpunkter kan mejlas till avelskom@vastgotaspets.se, men alla beslut kring RAS kommer att fattas av årsmötet. Välkomna!

UTKAST TILL NYA VERSIONEN AV RAS (pdf)

Årsmötet 23/3

Plats: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping
23 mars 2019

Årsmötet börjar kl 11:00

Kaffe och smörgås serveras från kl 10:00

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari.

Välkommen!

Catarina Kjellerstedt, västgötaspetsägare och klinikchef på smådjurskliniken vid Universitetsdjursjukhuset vid SLU, kommer till årsmötet och föreläser om
”Akutsjukvård – vad kan vi själva göra när olyckan är framme?”

HJÄLP BEHÖVS – HELP NEEDED

Specialklubben för västgötaspets samlar information om avlidna hundar till vår databas.
Vi hoppas att så många som möjligt tar ett par minuter och fyller i vårt formulär på hemsidan:

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Om formuläret på hemsidan krånglar, vänligen skicka ett mail till skvdatabas@vastgotaspets.se enligt nedan:

——-

Specialklubben för västgötaspets is collecting information about deceased dogs for our database.
We hope that as many as possible can take a couple of minutes and fill our form out:
http://vastgotaspets.se/skv/anmalan-avliden-hund-report-deceased-dog/

If the form isn’t working properly, please email us with your information:
skvdatabas@vastgotaspets.se

Nödvändig information / Required information:
• Reg.nummer / Full registration number
• Hela hundens namn enligt stamtavlan. / The dogs full name according to the pedigree
• Hemland vid hundens död / Country of standing
• Ägare vid hundens död. / Owner at the dogs demise.
• Datum för hundens död / Date of Death
Årtal räcker / The year will be enough
• Dödsorsak / Cause of Death
Ex. Ålder, påkörd av bil etc. / Old age, Hit by a car etc.
• Övrig information / Other information

Med vänlig hälsning – Kind regards
Specialklubben för västgötaspets

Lydnadstävlingar

Vi har ännu inte hört av någon intresserad av att bli organisationsansvarig för den årliga lydnadstävlingen i samband med huvudutställningen, som vanligtvis är på Tånga Hed, Vårgårda. Tävlingen har uteblivit de två senaste åren pga detta.
 
Vi hoppas att någon hör av sig och är villig att åta sig denna uppgift nästa år. Tävlingsdagen är alltid fredagen efter Kristi Himmelsfärd.
 
De praktiska arrangemangen hjälps medlemmarna åt med – det brukar inte saknas villiga händer.
 
Hör av dig till styrelsen@vastgotaspets.se vid intresse.
 

Påminnelse formulär

Vi påminner er om att vänligen använda våra formulär när ni vill annonsera om parning och valpkull. Detta underlättar för oss alla då ni inte glömmer bort information som ska med. Tack!

Annonsera parning/valpkull

halla annons2
www.hallafoder.se