SKV

Specialklubben för Västgötaspets

BPH

Medlemmar som genomför BPH under jubileumsåret subventioneras med 300 kr/hund. Detta gäller alltså ALLA som genomför BPH  under hela 2016, skicka bara in kopia på kvitto eller liknande.

Har du redan genomfört testet tidigare i år kan du fortfarande få pengar tillbaka. För mer information eller frågor kontakta kassören.

Mer information om BPH och en lista över arrangörer över hela landet hittar du på länken –>HÄR.

Vi hoppas på detta sätt nå 200 hundar som genomgått BPH så att vi kan få ett spindeldiagram som visar västgötaspetsens ”normala” beteende och personlighet.

Prisändring för exteriörbeskrivning och vallanlagstest

Avgifter för exteriörbeskrivning och vallanlagstest har ändrats; respektive sida har uppdaterats med de nya priserna. Nu betalar medlemmar och icke-medlemmar lika mycket då det ligger i klubbens intresse att så många västgötaspetsar som möjligt testas och beskrivs.

Vallanlagstest

Exteriörbeskrivning

halla annons2
www.hallafoder.se